Bírósági eljárások hirdetményei

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 101. és 102. §-ai határozzák meg a hirdetményi kézbesítés elrendelésének feltételeit és eljárási szabályait.
 
A rendelkezések között szerepel, hogy a bírósági iratokat hirdetményi úton kell kézbesítenie a bíróságnak,

 • ha a fél tartózkodási helye ismeretlen,
 • vagy a fél tartózkodási helye olyan államban van, amely a kézbesítéshez jogsegélyt nem nyújt,
 • vagy a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik,
 • vagy a kézbesítés megkísérlése már előre eredménytelennek mutatkozik,
 • vagy a fél jogszabályi kötelezettsége ellenére nem jelölt meg határidőben kézbesítési megbízottat vagy új kézbesítési megbízottat,
 • vagy az iratokat a kézbesítési megbízott részére kézbesíteni nem lehet,
  (az utóbbi két pont nem vonatkozik az első tárgyalásra szóló idézés és keresetlevél alperes részére történő kézbesítésére)

továbbá az ismeretlen örökösök részére.
 
A hirdetményt – a bíróság hirdetőtábláján és a fél (ismeretlen örökösök esetén az örökhagyó) utolsó ismert belföldi lakóhelye polgármesteri hivatalának hirdetőtáblájára 15 napra történő kifüggesztése mellett – 15 napra közzé kell tenni a bíróságok központi internetes honlapján (www.birosag.hu).

 A hirdetmény tartalmazza
 • a kifüggesztés, a honlapon történő közzététel esetén pedig a közzététel napját,
 • az eljáró bíróság megnevezését,
 • a bírósági ügyszámot,
 • a címzett nevét és utolsó belföldi lakóhelyét (székhelyét), ennek hiányában tartózkodási helyét,
 • azt az okot, amelynek következtében a hirdetményi kézbesítés szükségessé vált és
 • a figyelemfelhívást a törvényben meghatározott jogkövetkezményre és arra, hogy a címzett a kézbesítendő iratot a bíróság kezelőirodáján átveheti.

Az egyes bíróságok által közzétett hirdetmények bíróságonként a közzététel napja szerinti sorrendben szerepelnek.
 
Amennyiben egy meghatározott bíróság hirdetményeit szeretné megnézni, kattintson az adott bíróság nevére!
 
A Ctrl+F gombok lenyomásával a teljes adatbázisban keresést indíthat a közzététel napja, a bírósági ügyszám, a címzett (fél) neve, utolsó belföldi lakóhelye (székhelye, tartózkodási helye) vagy a hirdetményi kézbesítés okának megadásával.
 
Felhívjuk a figyelmét, hogy – ha a bíróság másként nem rendelkezik – a hirdetményi kézbesítés esetén a kézbesítendő bírósági iratot a hirdetménynek a bíróság hirdetőtábláján való kifüggesztésétől (vagyis nem e honlapon való közzétételétől!) számított tizenötödik napon kell kézbesítettnek tekinteni, tehát olyannak, hogy azt a címzett ténylegesen, szabályszerűen átvette!
 
Tájékoztatjuk, hogy a kézbesítendő bírósági iratot a címzett, illetve annak törvényes vagy a Pp. 67. §-a szerinti meghatalmazott képviselője – a személyazonosság, illetve a képviselői minőség igazolása mellett –- az annak hirdetményi úton történő kézbesítését elrendelő bíróság kezelőirodáján ügyfélfogadási időben átveheti!
 
(A bíróságok címei, központi telefonszámai és a félfogadási idejük a www.birosag.hu honlap nyitóoldalán a „Hazai Bírósági Rendszerről” cím alatt találhatók meg.)

HIRDETMÉNYI KÉZBESÍTÉSEK MEGTEKINTÉSE