Csőd- Felszámolás eljárás során alkalmazható nyomtatványok letöltése

Tájékoztatjuk, hogy a FPK-32 nyomtatvány elnevezése, valamint az Fpk-17, Fpk-18, az Fpk-20, Fpk-24, valamint a D-01 nyomtatvány adattartalma 2016. október 28. napjával módosul. Tájékoztatjuk, hogy D-02 elnevezés alatt 2016. október 28. napjával új, általános nyomtatvány kerül bevezetésre. Az új verziószámú nyomtatványok 2016. október 28. napjától válnak elérhetővé.

Segédlet nyomtatványok elnevezéséhez

Nyomtatvány címe ÁNYK .jar
APKH_03 Pénzügyi gondnok jogszabálysértő intézkedése elleni kifogás benyújtása .jar letöltése
APK_01 Eljárást megindító kérelem, amennyiben az adósságrendezési eljárást a helyi önkormányzat kéri .jar letöltése
APK_02 Adósságrendezési eljárás megindítását a hitelező kezdeményezi .jar letöltése
APK_07 Pénzügyi gondnok bejelentése arra, hogy egyezségi javaslat nem készült .jar letöltése
APK_08 Egyezségi terv benyújtása .jar letöltése
APK_09 Határidő hosszabbítás iránti kérelem .jar letöltése
APK_10 Hitelező észrevétele a pénzügyi gondnok bejelentésére .jar letöltése
APK_11 Hitelező és helyi önkormányzat kifogása a pénzügyi gondnok vagyonfelosztási javaslatára .jar letöltése
CSPKH_16 Cstv. 12. § (5) bekezdése alapján előterjesztett kifogás .jar letöltése
CSPKH_17 Cstv. 15. § (3) bekezdése alapján előterjesztett kifogás .jar letöltése
CSPKH_18 Csődeljárásban előterjesztett kifogásra benyújtott észrevételek .jar letöltése
CSPKH_29 Fellebbezés kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasító, vagy a kifogásos eljárást megszüntető végzés ellen .jar letöltése
CSPK_01 Büntető ügyben eljáró bíróság / ügyész Cstv. 6/A. § (1) bek. szerinti bejelentése .jar letöltése
CSPK_02 Csődegyezségi tárgyalás eredményének bejelentése adós által(Cstv. 21/A. § (1) bek.) .jar letöltése
CSPK_03 Csődeljárás iránti kérelem .jar letöltése
CSPK_04 Csődeljárásban előterjesztett egyéb kérelem .jar letöltése
CSPK_05 Csődegyezségi tárgyalás eredményének bejelentése vagyonfelügyelő által(Cstv.18 § (3) bek.) .jar letöltése
CSPK_06 Csődeljárásban előterjesztett fellebbezés .jar letöltése
CSPK_07 Csődeljárásban előterjesztett fellebbezésre benyújtott észrevételek .jar letöltése
CSPK_08 Csődeljárásban előterjesztett felülvizsgálati kérelem (Pp. 270-275. §) .jar letöltése
CSPK_09 Fizetési haladék meghosszabbítása iránti kérelem (Cstv. 18. § (11) bek.) .jar letöltése
CSPK_10 Hatósági megkeresés csődeljárásban .jar letöltése
CSPK_11 Adós által előterjesztett hiánypótlás csődeljárásban .jar letöltése
CSPK_12 Csődeljárásban előterjesztett igazolási kérelem .jar letöltése
CSPK_13 Együttes cégjegyzési és rendelkezési jog iránti kérelem .jar letöltése
CSPK_14 Vezető tisztségviselővel szembeni pénzbírság kiszabása iránt előterjesztett kérelem (Cstv. 11. § (7) bek. ) .jar letöltése
CSPK_15 Csődeljárásban előterjesztett kiegészítés iránti kérelem .jar letöltése
CSPK_19 Csődeljárásban előterjesztett kijavítás iránti kérelem .jar letöltése
CSPK_20 Csődegyezségi tárgyalás eredményének bejelentése (Cstv. 18. § (3) bek., adós általi bejelentés) .jar letöltése
CSPK_22 Nyilatkozat a bíróság felhívására .jar letöltése
CSPK_23 A vagyonfelügyelő összeférhetetlenségi és a vagyonfelügyelő személyét bejelentő nyilatkozata (Cstv. 13. § (1) bek. és 27/A. § (4)-(5) bek.) .jar letöltése
CSPK_24 A vagyonfelügyelő beszámolója a Cstv. 15. § (2) bekezdése alapján .jar letöltése
CSPK_26 A vagyonfelügyelő költségelszámolása és díjigénye csődeljárásban (Cstv. 16. § (2)-(5) bek.) .jar letöltése
CSPK_27 Hitelezői választmány megalakításának bejelentése a bíróságnak (Cstv. 5/A. § (5) bek.) .jar letöltése
D_01 Űrlap adathordozón történő benyújtásra .jar letöltése
D_02 Űrlap egyéb beadvány benyújtásához .jar letöltése
FPKH_30 A Cstv. 51. § (1) bekezdése alapján előterjesztett kifogás .jar letöltése
FPKH_31 Felszámolási eljárásban előterjesztett kifogásra benyújtott észrevételek .jar letöltése
FPKH_42 Felszámoló által vitathatónak minősített igény elbírálás iránti előterjesztése (Cstv. 46. § (6) bek.) .jar letöltése
FPKH_48 Kifogásolási eljárásban előterjesztett egyéb kérelem .jar letöltése
FPKH_49 Kifogásolási eljárásban előterjesztett fellebbezés .jar letöltése
FPKH_50 Kifogásolási eljárásban előterjesztett fellebbezésre benyújtott észrevételek .jar letöltése
FPK_01 Adós nyilatkozata a felszámolási kérelemre .jar letöltése
FPK_02 Kérelem az adós gazdálkodó szervezet vezetőjének megbírságolása iránt .jar letöltése
FPK_03 Büntető ügyben eljáró bíróság / ügyész Cstv. 6/A. § (1) bek. szerinti bejelentése .jar letöltése
FPK_04 Felszámolási eljárásban előterjesztett egyéb kérelem .jar letöltése
FPK_05 Egyezségi tárgyalás kitűzése iránti kérelem .jar letöltése
FPK_06 Felszámoló nyilatkozata az egyezség körébe vonható vagyon mértékéről .jar letöltése
FPK_07 Az Európai Unió tagállamában elrendelt fizetésképtelenségi főeljárás felszámolójának magyarországi másodlagos eljárásban történő értékesítés felfüggesztése iránti kérelme .jar letöltése
FPK_08 Felszámolási eljárásban előterjesztett fellebbezés .jar letöltése
FPK_09 Felszámolási eljárásban előterjesztett fellebbezésre benyújtott észrevételek .jar letöltése
FPK_10 A felszámoló összeférhetetlenségi és a felszámolóbiztos személyét bejelentő nyilatkozata (Cstv. 27/A. § (4)-(5) bek.) .jar letöltése
FPK_12 Felszámoló felmentése iránti kérelem felszámolási eljárásban .jar letöltése
FPK_13 A nyilvántartó szerv értesítése a felszámoló felszámolói névjegyzékből való törléséről (Cstv. 27/A. § (6) bek.) .jar letöltése
FPK_14 Felszámolási eljárásban előterjesztett felülvizsgálati kérelem (Pp. 270-275. §) .jar letöltése
FPK_15 Az ingatlanügyi hatóság bejelentése az adós tulajdonában álló ingatlanokról .jar letöltése
FPK_16 Hatósági megkeresés felszámolási eljárásban .jar letöltése
FPK_17 Hiánypótlás az adós által kezdeményezett felszámolási eljárásban .jar letöltése
FPK_18 Hiánypótlás a hitelező által kezdeményezett felszámolási eljárásban .jar letöltése
FPK_19 Felszámolási eljárásban előterjesztett igazolási kérelem (Pp. 106-110. §) .jar letöltése
FPK_20 Adós által benyújtott felszámolási kérelem .jar letöltése
FPK_21 Büntető bíróság által benyújtott felszámolási kérelem .jar letöltése
FPK_22 Cégbíróság által benyújtott felszámolási kérelem .jar letöltése
FPK_23 A felszámoló egyszerűsített felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelme (Cstv. 63/B. §) .jar letöltése
FPK_24 Hitelező által benyújtott felszámolási kérelem .jar letöltése
FPK_25 Az Európai Unió tagállamában elrendelt fizetésképtelenségi eljárást megindító határozat magyarországi közzététele iránti kérelem (1346/2000/EK rendelet, Cstv. 6/B. §) .jar letöltése
FPK_26 Az Európai Unió tagállamában elrendelt fizetésképtelenségi eljárást megindító határozat tényének ingatlan-nyilvántartásba, illetve egyéb közhitelű nyilvántartásba való bejegyzése iránti kérelem (1346/2000/EK rendelet, Cstv. 6/C. §) .jar letöltése
FPK_27 A Felügyelet által benyújtott felszámolási kérelem .jar letöltése
FPK_28 Ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelése iránti kérelem (Cstv. 24/A. §) .jar letöltése
FPK_29 Felszámolási eljárásban előterjesztett kiegészítés iránti kérelem (Pp. 225-226. §) .jar letöltése
FPK_32 A Cstv. 56. § (1) bekezdése és a 63/B § (2) bekezdése alapján a felszámoló jelentésére és vagyonfelosztási javaslatára vonatkozó kifogás .jar letöltése
FPK_33 Felszámolási eljárásban előterjesztett kijavítás iránti kérelem (Pp. 224. §) .jar letöltése
FPK_34 A felszámoló igazolt költségeinek bejelentése felszámolási eljárásban .jar letöltése
FPK_35 Közbenső mérleg előterjesztése (Cstv. 50. § (1)-(2) bek.) .jar letöltése
FPK_36 Adós felszámolási eljárás megszüntetése iránti kérelme (Cstv. 27. § (6) bek.) .jar letöltése
FPK_37 Adós felszámolási eljárás megszüntetése iránti kérelme (Cstv. 45/A. § (1) bek.) .jar letöltése
FPK_38 Hitelező felszámolási eljárás megszüntetése iránti kérelme (Cstv. 6. § (3) bek., Pp. 157. § e) pont) .jar letöltése
FPK_39 Felszámolási eljárásban előterjesztett közbenső mérleggel kapcsolatosan benyújtott észrevételek .jar letöltése
FPK_40 A felek felszámolási eljárás szünetelésének megállapítása iránti kérelme (Cstv. 26. § (4) bek.) .jar letöltése
FPK_41 Hitelezői választmány megalakításának bejelentése a bíróságnak (Cstv. 5/A. § (5) bek.) .jar letöltése
FPK_43 Záró mérleg előterjesztése (Cstv. 52. § (1)-(2) bek.) .jar letöltése
FPK_46 Nyilvántartásba vételi díj visszafizetése iránti kérelem .jar letöltése
FPK_47 Szakértő kirendelése iránti kérelem felszámolási eljárásban (Pp. 177. §) .jar letöltése
FPK_51 Egyszerűsített felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelem hiánypótlása .jar letöltése
TPK_01 A Cstv.83/C.§ szerinti eljárás lefolytatása iránti kérelem .jar letöltése
TPK_02 A Cstv. 83/C. § szerinti eljárásban előterjesztett hiánypótlás .jar letöltése
TPK_03 A Cstv. 83/C. § szerinti eljárásban előterjesztett fellebbezés .jar letöltése
TPK_04 A Cstv. 83/C. § szerinti eljárásban előterjesztett egyéb kérelem .jar letöltése
TPK_05 A Cstv. 83/C § szerinti eljárásban előterjesztett fellebbezésre benyújtott észrevételek .jar letöltése
VPKH_09 A Ctv. 121. § (5) bekezdése alapján előterjesztett kifogás .jar letöltése
VPKH_10 Vagyonrendezési eljárásban előterjesztett kifogásra benyújtott észrevételek .jar letöltése
VPKH_11 Fellebbezés vagyonrendezési eljárásban előterjesztett kifogás elbírálása tárgyában indult eljárásban .jar letöltése
VPKH_12 Észrevételek vagyonrendezési eljárásban előterjesztett kifogás elbírálása tárgyában indult eljárásban benyújtott fellebbezésre .jar letöltése
VPKH_13 Kifogásolási eljárásban előterjesztett egyéb kérelem .jar letöltése
VPK_01 Vagyonrendezési eljárás lefolytatása iránti kérelem (Ctv. 119.-124. §) .jar letöltése
VPK_02 Hiánypótlás vagyonrendezési eljárásban .jar letöltése
VPK_03 Vagyonfelosztási javaslat bejelentése (Ctv. 123. § (1) bek.) .jar letöltése
VPK_04 Vagyonfelosztási javaslattal kapcsolatosan előterjesztett észrevételek (Ctv. 123. § (2) bek.) .jar letöltése
VPK_05 A vagyonrendező összeférhetetlenségi és a vagyonrendező személyét bejelentő nyilatkozata (Ctv. 121. § (1) bek. és Cstv. 27/A. § (4)-(5) bek.) .jar letöltése
VPK_06 Vagyonrendezési eljárásban előterjesztett egyéb kérelem .jar letöltése
VPK_07 Vagyonrendezési eljárásban előterjesztett fellebbezés .jar letöltése
VPK_08 Vagyonrendezési eljárásban előterjesztett felülvizsgálati kérelem .jar letöltése