Tájékoztató a csőd-, felszámolási, vagyonrendezési, adósságrendezési és jog-tény törlése iránti eljárásokban az illeték és a közzétételi költségtérítés befizetéséről

2015. január 1. napjától az elektronikus kapcsolattartásra köteles fél az

            - eljárási illetéket

            - a közzétételi költségtérítést

elektronikus úton, a kérelem benyújtását megelőzően köteles megfizetni.

A fizetés az alábbi két módon történhet:

- az EFER rendszer útján

- a Magyar Államkincstár útján.

1.) EFER az Igazságügyi Fizetési Portál a https://fizetes.im.gov.hu/ honlapon teszi lehetővé, hogy a befizetésre bankkártyával kerülhessen sor mind az illeték, mind a közzétételi költségtérítés vonatkozásában. Ebben az esetben az ügyfél a fizetést követően haladéktalanul hozzájuthat a fizetés megtörténtét igazoló fizetési ígérvényhez, amelyet kérelme elektronikus benyújtása során tud mellékelni.

Az ügyfélnek a fizetés megindításához ki kell választania a fizetendő eljárást és azt az intézményt, ahol az eljárást kezdeményezi, illetve az folyamatban van, a megjelenő oldalon ki kell töltenie a befizető adatait, valamint ügyelnie kell e-mail címének pontos megadására, mivel erre a címre fog megérkezni az új fizetésről szóló értesítés.

2.) a Magyar Államkincstár útján történő befizetés esetén az eljárási illeték megfizetése átutalással történik az illetékes törvényszék eljárási illeték számlaszámára, feltüntetve az adós nevét és cégjegyzékszámát, valamint mindazon azonosításra szolgáló információt, amely a többszöri felhasználást kizárhatja. Ebben az esetben a kérelemhez, vagy azon esetekben, ahol eljárási illeték megfizetését kell igazolni, az irathoz az átutalást igazoló, webservice által kiállított „terhelési értesítő” irat elektronikus aláírással ellátott formátumát kell mellékelni.

A közzétételi díjat az Igazságügyi Minisztérium (Budapest) 10032000-01810039-00000000 számú számlájára kell megfizetni, és az irathoz az átutalást igazoló, webservice által kiállított „terhelési értesítő” irat elektronikus aláírással ellátott formátumát kell szintén becsatolni.

Kérdéseiket elektronikus úton az e-ugyintezes@birosag.hu e-mail címre szíveskedjenek megküldeni.