Visszajelzések

 Közvetítőknek érkezett

VISSZAJELZÉSEK

a Székesfehérvári Törvényszéken

/2013.VII-tól 2014.VI-ig/

I.

Féltől, e-mailben érkezett:

„ … Szeretnék utólag is köszönetet mondani a sikeres közvetítői közreműködésének,ami nélkül nem születhetett volna meg ez a mindenki számára elfogadható peren kívüli megállapodás! …”

II.

Jogi képviselőtől, e-mailben érkezett:

„Ezúton is szeretném megköszönni segítő közreműködését, amely nélkül a felek között megállapodás megkötésére nem került volna sor.”

III.

Féltől és jogi képviselőtől szóban:

1- a jogi képviselők jelentős része elégedett a közvetítői üléssel, szívesen ajánlják más ügyekben ügyfeleiknek (van visszatérő jogi képviselő másik ügyféllel), a kommunikációs zavar elhárul az eljárásban, hiszen nem "jogi szaknyelven" folyik az ülés. Jól látható, hogy a felek sokszor nem is értik, hogy jogi képviselőik a tárgyaláson miről beszélnek.

- megállapodás ugyan nem született, de másik általuk képviselt ügyben is eljöttek, mert kifejezetten jónak ítélik az eljárást.

- egy jogi képviselő úgy nyilatkozott, hogy a bírósági közvetítői eljárás neki nagyon tetszik, azóta küldött új ügyfeleket is.

- az egyik nemzetközi multi cég unit manager-e és a jogi képviselőjük is elégedett volt az eredményekkel, Ők is köszönték. Azóta elérték, hogy - bár nem a bírósági közvetítő előtt, de a közvetítő munkája hatására - az egyik legnehezebb ügyfelükkel egy másik perben egyezséget kötöttek.

- ügyvéd mondta a megállapodás után a közvetítőnek: „Nagyon tanulságos volt maga az eljárás, örülök, hogy láthattam a folyamatot, ami elvezetett a megállapodáshoz.”

2- felektől kapott szóbeli jelzések:

- örülnek a lehetőségnek, hiszen ez idáig nem beszéltek egymással, és a bírósági tárgyalás légköre csak tovább feszélyezte őket a párbeszéd kialakításában,

- előfordult olyan visszajelzés is, hogy a közvetítői ülés óta nem beszéltek egymással annyit egy hétvégén, mint korábban egész együttélésük ideje alatt,

- örülnek a lehetőségnek azért is, hogy nem húzódik el a peres eljárás, félnek, hogy csak hosszú évek elteltével zárul le a jogvitájuk,

- előfordult, hogy részmegállapodással zárult ügyben a felek másfél hónap elteltével ismét kérték a közvetítői eljárást a fennmaradt, többi vitás kérdésük lezárásában is (újabb megállapodás született a felek között, a per így befejeződhetett),

- a felek az eredményes, megállapodással zárult ügyeiket a saját sikerüknek élik meg, és úgy nyilatkoztak, hogy más jogvitájukban is kérik a bírósági közvetítést,

- előfordult olyan eset, hogy a fél a tárgyaláson nem jelent meg, de a közvetítői ülésen igen, és megállapodás született és a teljesítés is foganatba ment (a perben inkább vitatta a követelést, mert nem szerette volna, ha a bíróság dönti el a jogvitát),

- a felek visszajeleztek, hogy a megállapodásban foglaltakat újabb bírósági per indítása nélkül saját maguk módosították (írásban otthon megállapodtak), mert az élethelyzet úgy kívánta (működik azóta is a megállapodás - gyermekkel való kapcsolattartás),

- a feleket kifejezetten elégedettség tölti el, hogy "végre valaki meghallgatja őket", számos alkalommal kiderül, hogy a perindítás hátterében a "személyes bosszú", vagy a "sértettség" áll. (előfordult, hogy amint az egyik fél őszinte bocsánatát fejezte ki, úgy a másik fél azonnal elállt a kereseti kérelmétől, és egyéb igényeiket békés úton rendezni tudták),

- visszajelzés érkezett arról, hogy örültek a felek, hogy a családjogi jogvitájukból "kizárhatók" voltak az "anyósok". Kiderült számos alkalommal, hogy a családjogi jogviták többségében az "anyós" állt. A bírósági tárgyaláson tanúként meghallgatott szülők nyilatkozataikkal csak tovább fokozták a váló félben lévő fiatalok vitáját. A közvetítői ülésre az anyósok, apósok meghívót nem kaptak, és "tanúként" sem nyilatkozhattak az eljárásban. A felek első megállapodása a "segítő anyósok és apósok" kizárásáról szólt. Ezt követően minden más vitás kérdésben meg tudtak állapodni (egy óra alatt).

- Visszajelzés érkezett arról, hogy a közvetítői eljárás számukra nagyon pozitív volt annak gyorsasága (két héten belül 3 ülést tartottunk), rugalmassága (péntek délután 15-18-ig tartott az ülés, illetőleg egy alkalommal reggel 7.15-kor kezdődött) miatt.

- volt egy munkáltató, aki azt mondta, hogy legközelebb is hozzám jönnek mediálni.

- az egyik ügyfél jelenlegi élettársa várta meg a közvetítőt az ülés után és köszönte meg a közvetítő munkáját. Kérdezte, hogy hogyan sikerült elérni, Ők azt hitték, hogy a másaik féllel beszélni sem fognak tudni, a megállapodásban pedig nem is bíztak, ez maga a csoda. (Az élettárs nem volt jelen a megbeszéléseken)

- ügyfél: „Szükséges lenne, hogy többen tudomást szerezzenek erről az eljárásról, mert hatékony. Eddig engem soha senki nem hallgatott végig, köszönöm.”

Összességében az az igazság, hogy mindenki, aki megállapodik nagyon hálás és köszöngeti, pont ebből látszik, hogy valóban mindenki jól érzi magát és létrejön ez az annyit emlegetett win-win (mindenki nyer) állapot.