Polgári peres elektronikus formanyomtatványok

Tájékoztatjuk, hogy 2016. július 01. napjától a törvényben meghatározott esetekben és személyi körben kötelező a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás a 2015. évi CCXII. törvény alapján.

Az alkalmazandó űrlap használata közzétételének időpontjától kötelező.

A fél a módosított űrlap közzétételét követően a beadványát lejárt űrlapon nem nyújthatja be. Az Országos Bírósági Hivatal az ilyen beadványt nem fogadja be, erről a felet automatikus hibaüzenettel értesíti. A lejárt űrlap használatával előterjesztett kérelmet be nem nyújtottnak kell tekinteni.

Tájékoztatjuk, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási és fővárosi kerületi hivatalok által hozott döntésekkel szembeni bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevelet a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 340/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatják be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

Tájékoztatjuk, hogy az ÁNYK űrlapok tartalma változhat, ezért az Általános Nyomtatványkitöltő programba már korábban telepített űrlapokat folyamatosan frissíteni szükséges


Tájékoztatjuk, hogy valamennyi, a polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi peres eljárásban benyújtható elektronikus űrlap 2018. január 1. napjával módosul. A módosítások a 2018. január 1. napján hatályba lépő Polgári Perrendtartás és Közigazgatási Perrendtartás rendelkezésinek megfelelő adattartalmakat és az ezekhez kapcsolódó logikai vizsgálatokat tartalmazzák.


Keresetlevelek
Űrlap azon. Nyomtatvány azon. Nyomtatvány címe ÁNYK .jar Kitöltési útmutató Ügyfél tájékoztató Következő módosítás
FMH-01 FMH01-17-02 Fizetési meghagyásos eljárásból perré alakult eljárásban - részletes tényállítás és bizonyíték előterjesztése .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése 2018.01.01.
FMH02 FMH02-17-01 Űrlap jogerős fizetési meghagyás elleni perújítási kérelem előterjesztéséhez .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése 2018.01.01.
G01 G01-17-02 Űrlap keresetlevél benyújtásához gazdasági ügyben járásbíróságon/kerületi bíróságon .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése 2018.01.01.
G02 G02-17-02 Űrlap keresetlevél benyújtásához gazdasági ügyben törvényszéken .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése 2018.01.01.
K02 K02-17-02 Űrlap helyi önkormányzat nem egyedi hatósági ügyben hozott határozatának felülvizsgálata érdekében benyújtott keresetlevélhez .jar letöltése .pdf/doc letöltése 2018.01.01.
M02 M02-17-02 Űrlap keresetlevél benyújtásához munkaügyi perben .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése 2018.01.01.
P01 P01-17-02 Űrlap keresetlevél benyújtásához polgári ügyben járásbíróságon/kerületi bíróságon .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése 2018.01.01.
P02 P02-17-02 Űrlap keresetlevél benyújtásához polgári ügyben törvényszéken .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése 2018.01.01.
Keresetlevél beterjesztő nyomtatványok
Űrlap azon. Nyomtatvány azon. Nyomtatvány címe ÁNYK .jar Kitöltési útmutató Ügyfél tájékoztató Következő módosítás
K01 K01-17-02 Űrlap közigazgatási szerv részére a keresetlevél beterjesztéséhez .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése 2018.01.01.
M01 M01-17-02 Űrlap társadalombiztosítási határozat és törvényben meghatározott egyéb határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése

Oldalak

Magyarország megújul