Polgári peres elektronikus formanyomtatványok

Tájékoztatjuk, hogy 2016. július 01. napjától a törvényben meghatározott esetekben és személyi körben kötelező a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás a 2015. évi CCXII. törvény alapján.

Az alkalmazandó űrlap használata közzétételének időpontjától kötelező.

A fél a módosított űrlap közzétételét követően a beadványát lejárt űrlapon nem nyújthatja be. Az Országos Bírósági Hivatal az ilyen beadványt nem fogadja be, erről a felet automatikus hibaüzenettel értesíti. A lejárt űrlap használatával előterjesztett kérelmet be nem nyújtottnak kell tekinteni.

Tájékoztatjuk, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási és fővárosi kerületi hivatalok által hozott döntésekkel szembeni bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevelet a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 340/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatják be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

Tájékoztatjuk, hogy az ÁNYK űrlapok tartalma változhat, ezért az Általános Nyomtatványkitöltő programba már korábban telepített űrlapokat folyamatosan frissíteni szükséges


Tájékoztatjuk, hogy valamennyi, a polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi peres ügyszakban benyújtható elektronikus űrlap 2017. szeptember 15. napjával módosul.

A módosítások a nyomtatványok kitöltésében előforduló logikai összefüggéseket pontosítják, a kitöltési hibák elkerülése végett módosult a peres felek megadható adatainak kitöltési módja. A megváltozott nyomtatványokhoz a frissített kitöltési útmutatók is elérhetők.

Új nyomtatványként kerül bevezetésre az FMH02-17-01 jelű keresetlevél nyomtatvány, amely a közjegyző jogerős fizetési meghagyása elleni perújítási kérelem előterjesztésére szolgál. A nyomtatványhoz ügyleírás és kitöltési útmutató is tartozik.

Az új verziószámú nyomtatványok 2017. szeptember 15. napjától válnak elérhetővé.


Egyéb polgári, gazdasági, munkaügyi, közigazgatási peres nyomtatványok
Űrlap azon. Nyomtatvány azon. Nyomtatvány címe ÁNYK .jar Kitöltési útmutató Ügyfél tájékoztató Következő módosítás
P10 P10-17-01 Űrlap tanú/egyéb bizonyítási indítvány bejelentéséhez .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése 2017.09.15.
P11 P11-17-01 Űrlap szakértő részére szakvélemény előterjesztéséhez/egyéb bejelentéshez .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése 2017.09.15.
P12 P12-17-01 Űrlap személyi adat/lakcímváltozás bejelentéséhez .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése 2017.09.15.
P13 P13-17-01 Űrlap jogi képviselő bejelentéséhez, továbbá a jogi képviselet megszűnésének bejelentéséhez .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése 2017.09.15.
P14 P14-17-01 Űrlap perbehívás bejelentéséhez elsőfokú eljárásban .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése 2017.09.15.
P15 P15-17-01 Űrlap perbehívás elfogadásának/elutasításának bejelentéséhez .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése 2017.09.15.
P16 P16-17-01 Űrlap beavatkozás engedélyezése iránti kérelemhez elsőfokú eljárásban .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése 2017.09.15.
P17 P17-17-01 Űrlap jogutódlás bejelentéséhez megszűnés/halálozás esetén. Jogutód perbelépésének bejelentése .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése 2017.09.15.
P18 P18-17-01 Űrlap jogutód perbevonásának bejelentéséhez .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése 2017.09.15.
P19 P19-17-01 Űrlap eljárás szünetelése/megszüntetése vagy tárgyalás elhalasztása iránti kérelem előterjesztéséhez .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése 2017.09.15.

Oldalak

Magyarország megújul