Polgári peres elektronikus formanyomtatványok

Tájékoztatjuk, hogy 2016. július 01. napjától a törvényben meghatározott esetekben és személyi körben kötelező a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás a 2015. évi CCXII. törvény alapján.

Az alkalmazandó űrlap használata közzétételének időpontjától kötelező.

A fél a módosított űrlap közzétételét követően a beadványát lejárt űrlapon nem nyújthatja be. Az Országos Bírósági Hivatal az ilyen beadványt nem fogadja be, erről a felet automatikus hibaüzenettel értesíti. A lejárt űrlap használatával előterjesztett kérelmet be nem nyújtottnak kell tekinteni.

Tájékoztatjuk, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási és fővárosi kerületi hivatalok által hozott döntésekkel szembeni bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevelet a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 340/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatják be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

Tájékoztatjuk, hogy az ÁNYK űrlapok tartalma változhat, ezért az Általános Nyomtatványkitöltő programba már korábban telepített űrlapokat folyamatosan frissíteni szükséges


Tájékoztatjuk, hogy valamennyi, a polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi peres eljárásban benyújtható elektronikus űrlap 2018. január 1. napjával módosul. A módosítások a 2018. január 1. napján hatályba lépő Polgári Perrendtartás és Közigazgatási Perrendtartás rendelkezésinek megfelelő adattartalmakat és az ezekhez kapcsolódó logikai vizsgálatokat tartalmazzák.


Egyéb polgári, gazdasági, munkaügyi, közigazgatási peres nyomtatványok
Űrlap azon. Nyomtatvány azon. Nyomtatvány címe ÁNYK .jar Kitöltési útmutató Ügyfél tájékoztató Következő módosítás
P19 P19-17-02 Űrlap eljárás szünetelése/megszüntetése vagy tárgyalás elhalasztása iránti kérelem előterjesztéséhez .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése 2018.01.01.
P20 P20-17-02 Űrlap fellebbezés/bírósági meghagyással szemben ellentmondás előterjesztéséhez .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése 2018.01.01.
P21 P21-17-02 Űrlap felülvizsgálati kérelem előterjesztéséhez .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése 2018.01.01.
P22 P22-17-02 Űrlap perújítási kérelem előterjesztéséhez .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése 2018.01.01.
P23 P23-17-02 Űrlap egyéb beadvány benyújtásához .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése 2018.01.01.
P24 P24-17-02 Űrlap felülvizsgálati kérelem előterjesztéséhez egyfokú közigazgatási perekben .jar letöltése .pdf/doc letöltése 2018.01.01.
P25 P25-17-02 Űrlap viszontkereset előterjesztéséhez .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése 2018.01.01.
P28 P28-17-02 Űrlap adathordozón történő benyújtásra .jar letöltése .pdf/doc letöltése 2018.01.01.
Büntetőeljárási nyomtatványok
Űrlap azon. Nyomtatvány azon. Nyomtatvány címe ÁNYK .jar Kitöltési útmutató Ügyfél tájékoztató Következő módosítás
B21 B21-17-01 Összbüntetésbe foglalás iránti indítvány .jar letöltése .pdf/doc letöltése 2017.01.01.
B22 B22-17-01 Összbüntetésbe foglalás iránti indítvány visszavonása .jar letöltése .pdf/doc letöltése 2017.01.01.

Oldalak

Magyarország megújul