Polgári peres elektronikus formanyomtatványok

Magyarország megújul

Tájékoztatjuk, hogy 2016. július 01. napjától a törvényben meghatározott esetekben és személyi körben kötelező a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás a 2015. évi CCXII. törvény alapján.

Az alkalmazandó űrlap használata közzétételének időpontjától kötelező.

A fél a módosított űrlap közzétételét követően a beadványát lejárt űrlapon nem nyújthatja be. Az Országos Bírósági Hivatal az ilyen beadványt nem fogadja be, erről a felet automatikus hibaüzenettel értesíti. A lejárt űrlap használatával előterjesztett kérelmet be nem nyújtottnak kell tekinteni.

Tájékoztatjuk, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási és fővárosi kerületi hivatalok által hozott döntésekkel szembeni bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevelet a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 340/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatják be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

Tájékoztatjuk, hogy az ÁNYK űrlapok tartalma változhat, ezért az Általános Nyomtatványkitöltő programba már korábban telepített űrlapokat folyamatosan frissíteni szükséges


Tájékoztatjuk, hogy valamennyi, a polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi peres ügyszakban benyújtható elektronikus űrlap 2017. szeptember 15. napjával módosul.

A módosítások a nyomtatványok kitöltésében előforduló logikai összefüggéseket pontosítják, a kitöltési hibák elkerülése végett módosult a peres felek megadható adatainak kitöltési módja. A megváltozott nyomtatványokhoz a frissített kitöltési útmutatók is elérhetők.

Új nyomtatványként kerül bevezetésre az FMH02-17-01 jelű keresetlevél nyomtatvány, amely a közjegyző jogerős fizetési meghagyása elleni perújítási kérelem előterjesztésére szolgál. A nyomtatványhoz ügyleírás és kitöltési útmutató is tartozik.

Az új verziószámú nyomtatványok 2017. szeptember 15. napjától válnak elérhetővé.


Keresetlevelek
Űrlap azon. Nyomtatvány azon. Nyomtatvány címe ÁNYK .jar Kitöltési útmutató Ügyfél tájékoztató Következő módosítás
FMH-01 FMH01-17-02 Fizetési meghagyásos eljárásból perré alakult eljárásban - részletes tényállítás és bizonyíték előterjesztése .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
FMH02 FMH02-17-01 Űrlap jogerős fizetési meghagyás elleni perújítási kérelem előterjesztéséhez .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
G01 G01-17-02 Űrlap keresetlevél benyújtásához gazdasági ügyben járásbíróságon/kerületi bíróságon .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
G02 G02-17-02 Űrlap keresetlevél benyújtásához gazdasági ügyben törvényszéken .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
K02 K02-17-02 Űrlap helyi önkormányzat nem egyedi hatósági ügyben hozott határozatának felülvizsgálata érdekében benyújtott keresetlevélhez .jar letöltése .pdf/doc letöltése
M02 M02-17-02 Űrlap keresetlevél benyújtásához munkaügyi perben .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
P01 P01-17-02 Űrlap keresetlevél benyújtásához polgári ügyben járásbíróságon/kerületi bíróságon .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
P02 P02-17-02 Űrlap keresetlevél benyújtásához polgári ügyben törvényszéken .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
Keresetlevél beterjesztő nyomtatványok
Űrlap azon. Nyomtatvány azon. Nyomtatvány címe ÁNYK .jar Kitöltési útmutató Ügyfél tájékoztató Következő módosítás
K01 K01-17-02 Űrlap közigazgatási szerv részére a keresetlevél beterjesztéséhez .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése
M01 M01-17-02 Űrlap társadalombiztosítási határozat és törvényben meghatározott egyéb határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben .jar letöltése .pdf/doc letöltése .pdf/doc letöltése

Pages