Visszapillantó

A Visszapillantó sorozat célja, hogy jobban megismertesse a bírósági szervezetben dolgozó bírák, bírósági vezetők munkáját. A sorozat - bár visszatekintés az elmúlt évek történéseire - igyekszik naprakész lenni, s olyan témákat körüljárni, amelyeknek valamilyen aktualitása van.


10. rész: Visszapillantóban a vezetőképzés, vezetőértékelés 2018. május 16. dr. Fülöp Natasa: „Öröm volt azt látni, hogy a magyar megoldások mennyire előrehaladottnak, előremutatónak, mennyire komplexnek tűnnek, (…) a többi résztvevő ország is ugyanezen az állásponton volt és nagyon érdekelte őket a magyar megoldás.”
dr. Polgárné dr. Vida Judit: „Ez a komplex képzési rendszer tulajdonképpen egyfajta minőségbiztosítást is jelent a vezetővizsgálatok során, hiszen (…) ezeknek elsődleges célja a fejlesztés, a támogatás..”
Simon Mária: „A vezetőknek nagyon fontos, (…), hogy motiválják a kollégáikat, beosztottjaikat, konfliktust kezeljenek, oldják a stresszt, erre készítjük fel őket a képzés során...”

9. rész: Visszapillantóban a Nyitott Bíróság program 2018. május 11. dr. Andódi László: „Ezt a programot mindenképpen a hivatali kötelezettségünk teljesítését követően, azon felül végezzük. (…) Ezért nagyon fontos, hogy személyes elköteleződéssel vegyenek benne részt a kollégák.” dr. Várai-Jeges Adrienn: „(…) Nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk a Nyitott Bíróság országos programjainkkal kapcsolatosan. (…) Rendszeresen kapunk osztályfőnököktől levelet, hogy mennyire élvezték a gyerekek, milyen jó volt és milyen sokáig beszédtéma volt.”


 
8. rész: Az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat a Visszapillantóban 2018. április 27. dr. Osztovits András: "Több, mint 15 éve, hogy ez a munka elindult, és azóta az uniós jogi kérdések mennyiségileg és minőségileg rendkívül sokat változtak. Így a szaktanácsadó bíráknak is egyre többet kell tudniuk és megérteniük abból, hogy vajon hogyan, milyen irányban alakul az uniós jogfejlődés és joggyakorlat. És ma már elengedhetetlen, hogy a szaktanácsadó bíró ne csak magyarul, hanem legalább még egy uniós nyelven is figyelje a szakirodalom alakulását, olvasson és - amennyire ideje engedi - részt vegyen például az ezzel kapcsolatos tudományos igényű vitákban is.
 
 
7. rész: A "Fókuszban a bíróság" fotópályázat a Visszapillantóban 2018. április 20. Klenovics Róbert: „Első alkalommal 2014-ben hirdettük meg a fotópályázatot, a Nyitott Bíróság program keretében. Célunk az volt, hogy bemutassuk az emberek számára, hogy a Bíróság nem egy zárt világ. A fotókon keresztül szerettük volna bemutatni a bírói munkát, a bírósági tevékenységet, illetve a bírósági munkának helyet adó - tárgyi feltételeket biztosító - bírósági épületeket. (…) Évről évre várom ezt a feladatot, örülök, hogy részt vehetek a bíráló bizottság munkájában.” Molnár Zoltán: „Én vállaltam ennek a könyvnek a szerkesztését. (…) Ami bekerült azon picit érdemes elidőzni. (…) Olyan épületrészletet mutat meg a fotográfus - a pályázó - ami mellett elhaladunk, és nem vesszük észre.”
 
 

6. rész: Az Etikai Kódexről a Visszapillantóban 2018. március 29. dr. Gerber Tamás: „Biztosított volt az, hogy valamennyi bírósági szint, szervezet képviselve legyen ebben az Etikai Kódex Koordinációs Testületben.” 
dr. Csermák János: „Több olyan határozat és állásfoglalás is született, amely szerves részét képezi az Etikai Kódexnek (…) Ezeknek a meghozatala az egyik legnagyobb eredménye volt az OBT munkájának (…) Ezekkel a határozatokkal vált élővé az Etikai Kódexnek a szövege.”

 
5. rész: A táskaírógéptől a beszédfelismerő szoftverig 2018. március 9. dr. Senyei György: "A kazettás magnó hangfelvétel meg sem közelítette a mai digitális színvonalat és sok félreértésre adott okot, egészen tréfás leírások történtek (…) Az egyik ilyen legjobb elhallás, amikor még az ítéletek a Magyar Köztársaság nevében születtek és a leírás során az „egész társaság” nevében került megszövegezésre."

dr. Kocsi Balázs: "Arra biztosan emlékszem, hogy ha a kétezres évek elején bementem a bíróságra, akkor ott a bírónak az asztalán nemhogy laptop, ott semmilyen számítógép nem volt. Amikor bírónak kineveztek asztali gépe szintén volt már mindenkinek, ez később ugrásszerűen fejlődött az elmúlt (...) 5-6 évben ."

dr. Kékedi Szabolcs: ”A jövőben is hasonló módon újabb és újabb informatikai alkalmazásoknak és felületeknek az elérhetővé tétele és bevezetése fog megtörténni, hiszen a 21. század korszelleméből és a mindennapi munkavégzésből az következik, hogy ezek az informatikai alkalmazások folyamatosan változnak, frissülnek, kiegészülnek. Ehhez a típusú gondolkodásmódhoz a bírósági szervezetnek is alkalmazkodnia kell.


 

4. rész: Bírósági történelem és hagyományápolás 2018. március 1. dr. Ábrahám Márta: "Célunk, hogy a tudományos kutatásoknak lendületet adjunk, és a jogi karok jogtörténeti tanszékeivel együttműködve egy ismereteket szélesítő projektet indítsunk el."

dr. Bagossyné dr. Körtvélyesi Mária: "A bírósági történelem a mai gyakorló bírók számára is segítséget nyújthat, múlt nélkül nincs jövendő, szoktuk idézni. Biztatást kaphatunk a régmúlt bíró kollégák visszaemlékezéseiből, a történeti kutatásokból." 

 
 

3. rész: Átláthatóság, nyilvánosság az OBT munkájában 2018. február 21. dr. Nyakó Zsuzsanna: „A testületi működés - és az ilyen formában történő döntéshozatal - garancia arra, hogy minden szempont érvényesülhessen, és hogy a bírói kar, az összbírói kar érdekét legjobban szolgáló döntés születhessen az OBT-ben is.”

2. rész: Az OBT működésének kezdetei 2018. február 21. dr. Tománé dr. Szabó Rita: „Ebben a témakörben a Kúria elnökének is és a Hivatal elnökének is éves beszámolási kötelezettsége van, amikor egy részletes anyagban újra összefoglalja az előző év, tehát a tárgyévnek a kinevezési gyakorlatát, statisztikai adatokkal alátámasztva, indokolva lehet azt áttekinteni, hogy milyen arányban tért el a rangortól, nem tért el a rangsortól, hol járult hozzá a Tanács, hol nem."

1. rész: Az OBT, mint testület 2018. február 21. dr. Bicskei Ferenc: „Olyan kérdésekben, ahol érintett, vagy akár csak az érintettsége is felmerülhet a tagnak - akár személyesen, akár a küldő bíróság kapcsán -, még a vitában sem igazán vettünk részt, kivonult, vagy legalábbis csöndben maradt. Én személyesen, amikor az én bíróságomat érintette egy-egy kérdés, kivonultam az ülésről. (...) Mindig törekedtünk, - főleg a kényes kérdésekben - az egységességre. (…) Külön kiemelném, hogy senki sem törekedett - úgymond - érdekérvényesítésre."