Svájci Hozzájárulás

Swiss Contribution
 
A bíróságok ellátása biztonságot növelő berendezésekkel és informatikai alkalmazásokkal
 
”Biztonságos, hatékony bíróság”
 
Prioritási terület: 9. „Biztonság, stabilitás, reformok”
 
Projekt címe, száma: „A bíróságok ellátása biztonságot növelő berendezésekkel és informatikai alkalmazásokkal”, SH/9/2/2.
 
Projekt bemutatása:
 
A projekt két nagyobb, egymással párhuzamos alprojektből áll: az Informatikai alprojektben az elektronikusan vezetett állami nyilvántartások elérésének biztosítása, a Műszaki alprojektben a bírósági épületek biztonsági berendezésekkel történő felszerelése valósul meg.
 
A projekt célja a bírósági ügyfelek biztonságérzetének javítása, a bíróságok, valamint a bírák és igazságügyi alkalmazottak munkája során a biztonság megerősítése. Ennek megvalósítása érdekében szükséges a biztonsági berendezések beszerzése, valamint a biztonságosabb és hatékonyabb ügyintézést elősegítő adatbázis-kapcsolatok kialakítása. A beruházás nem csupán a status quo fenntartására törekszik, hanem a jelenleginél jobb, modernebb, az ügyfelek szempontjából kényelmesebb, biztonságosabb infrastrukturális környezet kialakítására.
 
Projekt végrehajtó: Országos Bírósági Hivatal
 
Megvalósítás: 2012.augusztus 01. - 2015. január 31.
 
Összköltség (CHF) :4 972 794
Svájci támogatás költsége (CHF): 4 226 875
 
 
„Security, Stability, Reforms”
 
Priority area: 9. Project title, number: „ EQUIPPING Court buildings with facilities increasing security and IT solutions”, SH/9/2/2.
 
Introduction of the project:
 
The project consists of two parallel sub-projects: the IT sub-project provides for the access to electronic state registries, the technical sub-project covers the supply of security equipment for court buildings.
 
The aim of the project is to improve the sense of security of the clients of the courts, and to strengthen the security of the courts as well as of the work of judges and court staff. To achieve this, security equipment is to be procured and database links are to be established to facilitate more secure and more effective administration. The investment aims not only to maintain the status quo, but to create a better, more modern infrastructure environment which is more comfortable and more secure for the clients.
 
Project implementation: National Office for the Judiciary
 
Planned implementation period: 01.08.2012 - 31.01.2015.
 
Total costs (CHF): 4 972 794
Swiss contribution (CHF): 4 226 875
 
 
A projekthez kapcsolódó dokumentumok: 
Projekthez kapcsolódó Fotó(k): 
Svájci alap
Svájci alap