Hírek, információk

Beküldve: 2017.09.12.
I. Postai úton benyújtott beszámoló
 
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 6. §- a a beadványok benyújtásához űrlap rendszeresítését írja elő. 
 
Fenti jogszabályi rendelkezésre tekintettel kérjük, hogy 2017. október 1.

Beküldve: 2017.08.29.
Az Országos Bírósági Hivatal a civil szervezetek és a sportegyesületek egyszerűsített nyilvántartásba vételi és egyszerűsített változásbejegyzési eljárásaiban alkalmazandó mintaokiratokról szóló 4/2017. (IV. 3.) IM rendelet alapján elkészítette az egyesületek, sportegyesületek és alapítványok egyszerűsített nyilvántartásba vételi és változásbejegyzési eljárásaiban alkalmazandó új mintaokiratokat. Ezáltal 2017.

Beküldve: 2017.07.06.
Tájékoztatjuk a civil szervezeteket, hogy a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI.

Beküldve: 2017.04.27.

Az OBH által frissített, valamint bővített nyomtatványverziók 2017. április 19. napjától érhetőek el a http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-eljaras-soran-alkalmazando-nyomtatvanyok-okirat-sablonok menüpont alatt.

Beküldve: 2017.04.19.

Elkészültek a civil szervezetek beszámolóinak benyújtásához szükséges nyomtatványok legfrissebb verziói. A 2017. január 1-jétől hatályos 479/2016. (XII.28) Korm.rendelet alapján elkészített 6.5 verziószámú nyomtatvány a korábbiakhoz képest nemcsak formai, hanem kisebb tartalmi változtatást is tartalmaz.

Az OBH frissítette a már meglévő nyomtatványokat a korábbi évekre vonatkozó beszámolók benyújtásának megkönnyítése érdekében, valamint bővítette az alább látható nyomtatványverziókkal, hogy ezzel is segítséget nyújtson a civil szervezetek számára.

Beküldve: 2017.01.23.

A civil szervezetek és cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról és gyorsításáról szóló 2016. évi CLXXIX. törvény 2017. január 1. napjával módosította a Ptk. (Polgári Törvénykönyvról szóló 2013. évi V. törvény) egyesületekre vonatkozó szabályait.

Beküldve: 2015.05.28.

Tájékoztatjuk a 2011. évi CLXXV. törvény alapján közhasznú jogállást szerzett szervezeteket, hogy a minden év május 31. napjáig teljesítendő beszámoló letétbehelyezési kötelezettségükkel egyidejűleg nem kell minden évben ismételt kérelmet benyújtaniuk a bíróságon a közhasznúság megújítása érdekében. A bíróság az Országos Bírósági Hivatalba letétbehelyezés céljából megküldött beszámolók alapján vizsgálja, hogy a szervezet továbbra is megfelel-e a közhasznúság feltételeinek.

Beküldve: 2015.05.11.

Tájékoztatjuk, hogy 2015. január 1. napját követően a beadványokat egy példányban az elektronikus útra kötelezett kérelmező esetében elektronikus úton, ÁNYK űrlapon kell benyújtani az Ügyfélkapun keresztül az Országos Bírósági Hivatalnak (a továbbiakban: OBH).

Az elektronikus útra nem kötelezett kérelmező beszámolóját választása szerint elektronikus úton is benyújthatja.

Beküldve: 2015.05.11.

Felhívjuk a civil szervezetek szíves figyelmét, hogy a közhasznú szervezetté minősítés iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet előterjeszteni, s az eljárásban a kérelmező a beadványokat kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő.

Az Országos Bírósági Hivatalnak a civil szerveztek beszámolóinak feldolgozására, nyilvántartására van hatásköre, ezért kérjük, hogy a közhasznú szervezetté minősítés iránti kérelmükkel kapcsolatban szíveskedjenek a szervezetet bejegyző illetékes törvényszékhez fordulni.

Beküldve: 2015.05.11.

Felhívjuk a civil szerveztek szíves figyelmét, hogy amennyiben beszámolójukat postai úton küldik meg az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) részére és igazolásra van szükségük a letétbe helyezéséről, úgy szíveskedjenek kísérőlevelet mellékelni, amelyben kérik az igazolás kiállítását.

Beküldve: 2015.05.11.

Az elektronikus útra kötelezett civil szervezetnek beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elektronikus úton, ÁNYK űrlapon kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) részére.

Az elektronikus útra nem kötelezett kérelmező beszámolóját választása szerint elektronikus úton is benyújthatja.

Beküldve: 2015.03.26.

Tájékoztatjuk, hogy a 2015. január 1. napjától megvalósult egyablakos rendszer keretében a szervezetek számára a bíróságokon keresztül igényelhető adószám, illetve statisztikai számjel.

A kérelmet amennyiben a szervezet még nem szerepel a nyilvántartásban, papír alapon vagy elektronikus formában nyilvántartásba vételi ÁNYK űrlapon kell előterjeszteni, mely során az N1a, N1b és N1c lapokon meg kell adni az adószám, illetve statisztikai számjel megállapításához szükséges adatokat.

Beküldve: 2015.02.26.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2011. évi CLXXXI. törvény 91-96.§-ában foglaltak alapján a civil szervezetek nyilvántartásának adattartalma jelentős mértékben kibővült. Erre tekintettel, a nyilvántartási adatokról készítendő kivonat tartalma (oldalainak száma) is megnövekedhet. Kérjük, hogy a kivonat igénylése esetén ezen tényre legyenek figyelemmel.