Hírek, információk

Beküldve: 2017.07.06.
Tájékoztatjuk a civil szervezeteket, hogy a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI.
Beküldve: 2017.04.27.

Az OBH által frissített, valamint bővített nyomtatványverziók 2017. április 19. napjától érhetőek el a http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-eljaras-soran-alkalmazando-nyomtatvanyok-okirat-sablonok menüpont alatt.

Beküldve: 2017.04.19.

Elkészültek a civil szervezetek beszámolóinak benyújtásához szükséges nyomtatványok legfrissebb verziói. A 2017. január 1-jétől hatályos 479/2016. (XII.28) Korm.rendelet alapján elkészített 6.5 verziószámú nyomtatvány a korábbiakhoz képest nemcsak formai, hanem kisebb tartalmi változtatást is tartalmaz.

Az OBH frissítette a már meglévő nyomtatványokat a korábbi évekre vonatkozó...

Beküldve: 2017.01.23.

A civil szervezetek és cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról és gyorsításáról szóló 2016. évi CLXXIX. törvény 2017. január 1. napjával módosította a Ptk. (Polgári Törvénykönyvról szóló 2013. évi V. törvény) egyesületekre vonatkozó szabályait.

Beküldve: 2015.05.28.

Tájékoztatjuk a 2011. évi CLXXV. törvény alapján közhasznú jogállást szerzett szervezeteket, hogy a minden év május 31. napjáig teljesítendő beszámoló letétbehelyezési kötelezettségükkel egyidejűleg nem kell minden évben ismételt kérelmet benyújtaniuk a bíróságon a közhasznúság megújítása érdekében. A bíróság az Országos Bírósági Hivatalba...

Beküldve: 2015.05.11.

Tájékoztatjuk, hogy 2015. január 1. napját követően a beadványokat egy példányban az elektronikus útra kötelezett kérelmező esetében elektronikus úton, ÁNYK űrlapon kell benyújtani az Ügyfélkapun keresztül az Országos Bírósági Hivatalnak (a továbbiakban: OBH).

Az elektronikus útra nem kötelezett kérelmező beszámolóját választása...

Beküldve: 2015.05.11.

Felhívjuk a civil szervezetek szíves figyelmét, hogy a közhasznú szervezetté minősítés iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet előterjeszteni, s az eljárásban a kérelmező a beadványokat kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő.

Az Országos Bírósági Hivatalnak a civil szerveztek beszámolóinak feldolgozására,...

Beküldve: 2015.05.11.

Felhívjuk a civil szerveztek szíves figyelmét, hogy amennyiben beszámolójukat postai úton küldik meg az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) részére és igazolásra van szükségük a letétbe helyezéséről, úgy szíveskedjenek kísérőlevelet mellékelni, amelyben kérik az igazolás kiállítását.

Beküldve: 2015.05.11.

Az elektronikus útra kötelezett civil szervezetnek beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elektronikus úton, ÁNYK űrlapon kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) részére.

Az elektronikus útra nem kötelezett kérelmező beszámolóját választása...

Beküldve: 2015.03.26.

Tájékoztatjuk, hogy a 2015. január 1. napjától megvalósult egyablakos rendszer keretében a szervezetek számára a bíróságokon keresztül igényelhető adószám, illetve statisztikai számjel.

A kérelmet amennyiben a szervezet még nem szerepel a nyilvántartásban, papír alapon vagy elektronikus formában nyilvántartásba vételi ÁNYK űrlapon kell előterjeszteni, mely során az N1a, N1b és N1c...

Beküldve: 2015.02.26.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2011. évi CLXXXI. törvény 91-96.§-ában foglaltak alapján a civil szervezetek nyilvántartásának adattartalma jelentős mértékben kibővült. Erre tekintettel, a nyilvántartási adatokról készítendő kivonat tartalma (oldalainak száma) is megnövekedhet. Kérjük, hogy a kivonat igénylése esetén ezen tényre legyenek...