Országos Statisztikai Adatok

Miről szól a bírósági statisztika?

A statisztikai tevékenység, illetve ennek részeként a bíróságokkal kapcsolatos statisztikai tevékenység alapjait a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, és a végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet szabályozza. E tevékenység keretében a bíróságok feladata a valósághű, tárgyilagos képalkotás a bíróságok ügyforgalmáról (az érkezett, a befejezett és a folyamatban lévő ügyekről), leterheltségéről, ennek érdekében az adatok statisztikai módszerekkel történő felvétele, feldolgozása, tárolása, elemzése, szolgáltatása, közlése, valamint közzététele.

E kötelezettség teljesítése érdekében az Országos Bírósági Hivatal, mint a bíróságok központi igazgatási szerve, a bírósági szervezetrendszer felépítését követve, illetve a bíróságok feladatait figyelembe véve alakította ki a különböző ügyforgalmi kérdőíveit, valamint e szerint valósította meg a bíróságok, bírák munkaterhének vizsgálatára alkalmas rendszer kialakítását. (Jelenleg folyamatban van a Hivatalban a statisztikai rendszer átalakítását célzó munka, amelynek befejezését követően az eddigieknél is pontosabb, a bíróságok valós munkaterhét még inkább érzékeltetni képes rendszer áll majd a bíróságok és az állampolgárok rendelkezésére. Az ilyen módon kapott statisztikai adatok gyűjtése és elemzése azért fontos, mert az ezekből levonható következtetések alapul szolgálnak azon intézkedések meghozatalához, amelyek azt az alapvető társadalmi igényt kívánják kielégíteni, hogy az ország valamennyi bírósága időszerűen ítélkezzen, ezáltal az állampolgárok közel ugyanannyi idő alatt juthassanak jogerős határozathoz az ország bármely részében.)

A fentieknek megfelelően a honlapon adatok találhatók a járásbíróságok (helyi bíróságok), a törvényszékek (első- és másodfok), az ítélőtáblák és a Kúria ügyforgalmáról, ítélkezésük időszerűségéről, több évre visszamenőleg. Szintén közlünk adatokat a bíróságok peres ügyforgalma és tárgyalási tevékenysége tárgyaló létszámra vetített mutatóinak alakulásáról. Mindkét körben közzéteszünk az adatokat elemző munkákat is, amelyeket – a könnyebb érthetőség biztosítása végett – több grafikonnal is színesítettünk.

Bírói egyéni adatszolgáltatás

2013. január – december (helyesbített adatok)

Ügyforgalmi adatok

A bírósági ügyforgalom 2014. évi adatai

Tájékoztató elemzés a 2014. I. félévi bírósági ügyforgalomról

A bírósági ügyforgalom 2014 I. féléves adatai

Tájékoztató elemzés a 2013. évi bírósági ügyforgalomról

A bírósági ügyforgalom 2013. évi adatai

Tájékoztató elemzés a 2012. évi bírósági ügyforgalomról

A BÍRÓSÁGI ÜGYFORGALOM 2013. I. FÉLÉVES ADATAI

A BÍRÓSÁGI ÜGYFORGALOM 2012. ÉVI ADATAI

A BÍRÓSÁGI ÜGYFORGALOM 2012. I. FÉLÉVES ADATAI

A BÍRÓSÁGI ÜGYFORGALOM 2011. ÉVI ADATAI

A BÍRÓSÁGI ÜGYFORGALOM 2010. ÉVI ADATAI

A BÍRÓSÁGI ÜGYFORGALOM 2009. ÉVI ADATAI

A BÍRÓSÁGI ÜGYFORGALOM 2008. ÉVI ADATAI

A BÍRÓSÁGI ÜGYFORGALOM 2007. ÉVI ADATAI

A BÍRÓSÁGI ÜGYFORGALOM 2006. ÉVI ADATAI

Táblázatok

Az alábbi táblázatok az 1998. és 2012. I. félév közötti időszak ügyforgalmáról adnak tájékoztatást.

A helyi bíróságokhoz, törvényszékekhez és az ítélőtáblákhoz érkezett peres ügyek alakulása
A helyi bíróságok, törvényszékek és az ítélőtáblák befejezett peres ügyeinek alakulása
A helyi bíróságokon, törvényszékeken és az ítélőtáblákon az időszak végén folyamatban maradt peres ügyek alakulása

Az alábbi táblázatok a 2012. I. félévben befejezett és folyamatban maradt ügyek időtartamáról adnak tájékoztatást.

Az eljárás időtartama a helyi bíróságokon, törvényszékeken és az ítélőtáblákon 2012. I. félévben befejezett peres ügyekben
Az eljárás időtartama a helyi bíróságokon, törvényszékeken és az ítélőtáblákon 2012. június 30-án folyamatban maradt peres ügyekben

 

Grafikonok

Az alábbi grafikonok a táblázatok adatait jelenítik meg különböző csoportosításokban.

1.

A helyi bíróságokhoz és törvényszékekhez érkezett peres ügyek számának változása 1998 - 2012. VI. 30 - ig
A helyi bíróságokon és törvényszékeken befejezett peres ügyek számának változása 1998 - 2012. VI. 30- ig
A helyi bíróságokon és törvényszékeken az időszak végén folyamatban maradt peres ügyek számának változása 1998 - 2012. VI. 30- ig

2.

A helyi bíróságok érkezett, befejezett és folyamatban maradt peres ügyforgalma 1998 - 2012. VI. 30- ig évenkénti bontásban
A törvényszékek elsőfokú érkezett, befejezett és folyamatban maradt peres ügyforgalma 1998 - 2012. VI. 30- ig évenkénti bontásban
A törvényszékek másodfokú érkezett, befejezett és folyamatban maradt peres ügyforgalma 1998 - 2012. VI. 30- ig évenkénti bontásban

3.

A helyi bíróságokon, törvényszékeken és ítélőtáblákon 2012. I. félévben befejezett peres ügyek eljárás időtartam megoszlása szintenként és ügyszakonként
A helyi bíróságokon, törvényszékeken és az ítélőtáblákon 2012. június 30-án folyamatban maradt peres ügyek eljárás időtartama szerinti megoszlás, szintenként és ügyszakonként