Országos Statisztikai Adatok

Miről szól a bírósági statisztika?

A statisztikai tevékenység, illetve ennek részeként a bíróságokkal kapcsolatos statisztikai tevékenység alapjait a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, és a végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet szabályozza. E tevékenység keretében a bíróságok feladata a valósághű, tárgyilagos képalkotás a bíróságok ügyforgalmáról (az érkezett, a befejezett és a folyamatban lévő ügyekről), leterheltségéről, ennek érdekében az adatok statisztikai módszerekkel történő felvétele, feldolgozása, tárolása, elemzése, szolgáltatása, közlése, valamint közzététele.

E kötelezettség teljesítése érdekében az Országos Bírósági Hivatal, mint a bíróságok központi igazgatási szerve, a bírósági szervezetrendszer felépítését követve, illetve a bíróságok feladatait figyelembe véve alakította ki a különböző ügyforgalmi kérdőíveit, valamint e szerint valósította meg a bíróságok, bírák munkaterhének vizsgálatára alkalmas rendszer kialakítását. (Jelenleg folyamatban van a Hivatalban a statisztikai rendszer átalakítását célzó munka, amelynek befejezését követően az eddigieknél is pontosabb, a bíróságok valós munkaterhét még inkább érzékeltetni képes rendszer áll majd a bíróságok és az állampolgárok rendelkezésére. Az ilyen módon kapott statisztikai adatok gyűjtése és elemzése azért fontos, mert az ezekből levonható következtetések alapul szolgálnak azon intézkedések meghozatalához, amelyek azt az alapvető társadalmi igényt kívánják kielégíteni, hogy az ország valamennyi bírósága időszerűen ítélkezzen, ezáltal az állampolgárok közel ugyanannyi idő alatt juthassanak jogerős határozathoz az ország bármely részében.)

A fentieknek megfelelően a honlapon adatok találhatók a járásbíróságok (helyi bíróságok), a törvényszékek (első- és másodfok), az ítélőtáblák és a Kúria ügyforgalmáról, ítélkezésük időszerűségéről, több évre visszamenőleg. Szintén közlünk adatokat a bíróságok peres ügyforgalma és tárgyalási tevékenysége tárgyaló létszámra vetített mutatóinak alakulásáról. Mindkét körben közzéteszünk az adatokat elemző munkákat is, amelyeket – a könnyebb érthetőség biztosítása végett – több grafikonnal is színesítettünk.

Ügyforgalmi adatok

Statisztikai évkönyvek

OSAP kérdőívek

A jogerős határozattal befejezett büntető eljárások fiatalkorú és felnőtt korú vádlottainak országos adatai