Közérthető pályázati kiírás

A BÍRÓSÁGOK FELVÉTELT HIRDETNEK BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓ ÁLLÁSHELYEKRE

PÁLYÁZATOK BEÉRKEZÉSI HATÁRIDEJE: 2017. március 16. 16 óra 30 perc

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Ki pályázhat?

 • cselekvőképes,
 • magyar állampolgár,
 • aki egyetemi állam- és jogtudományi diplomával rendelkezik, és
 • hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz) 11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn.

MINTA az elfogadható hatósági erkölcsi bizonyítványról:

FIGYELEM! A kizárólag büntetlen előéletet igazoló, „sima” bizonyítvány nem fogadható el!

Ki nevezhető ki fogalmazónak?

 • aki sikeres fogalmazói versenyvizsgát tesz és
 • akinek pályázatát a kinevező a személyes meghallgatást követően eredményesnek nyilvánítja.
 
FIGYELEM! Nem köteles újabb versenyvizsgát tenni az a pályázó, aki:
 • a pályázati feltételeknek megfelel és
 • a kiírást megelőző 1 éven belül már sikeres felvételi versenyvizsgát tett.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Hová kell benyújtani a pályázatot?

 • az Országos Bírósági Hivatalhoz (1055 Budapest, Szalay u. 16.)
 • személyesen vagy postai úton
 • igazságügyi alkalmazott esetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának tájékoztatásával
 • 1 példányban

FIGYELEM!  A  pályázatnak  legkésőbb  2017. március  16-án 16  óra  30  percig meg kell érkeznie az Országos Bírósági  Hivatalhoz.

Mit köteles a pályázó benyújtani?

 • az álláshely elnyerésére vonatkozó motivációit, szakmai érdeklődési körét kifejtő motivációs levelet,
 • a kitöltött jelentkezési lapot és  mellékletét (amennyiben a pályázó több álláshelyre kíván pályázni, úgy a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie ezek sorrendjét),
 • az önéletrajzát
 • jogi diplomájának közjegyző által hitelesített  másolatát, (ennek hiányában az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi igazolást),
 • a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (ennek hiányában a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító okiratot)

FIGYELEM! Személyesen vagy postai úton legkésőbb a szóbeli versenyvizsga kezdetéig is érvényesen benyújtható:

 • a jogi diploma közjegyző által hitelesített  másolata
 • a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi   bizonyítvány
 • a  többletpontra való jogosultságot igazoló dokumentum  úgy, hogy legkésőbb a szóbeli versenyvizsgán rendelkezésre álljon.

A jelentkezési lap és melléklete, valamint egy kitöltött segédlet letölthető a mia.birosag.hu honlapról.

Mit csatolhat a pályázó többletpont eléréséhez?

 • a bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást arról, hogy a pályázó az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai gyakorlatot, vagy egyéb, legalább 6 hetes szakmai gyakorlatot a bíróságon töltötte,
 • a bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást az igazságügyi szolgálati jogviszonyban töltött idejéről,
 • a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített másolatát, amennyiben a diploma „summa cum laude” („praeclare”), vagy „cum laude” minősítése abban szerepel,
 • a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű igazolást a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányútról,
 • az OTDK-n elért 1, 2, 3. helyezést igazoló okirat másolatát,
 • a jogi diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát,
 • a jogi diploma megszerzéséhez szükséges középfokú nyelvvizsgán túl  megszerzett középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát.

FIGYELEM! Annak a pályázónak, aki az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton 1, 2, vagy 3. helyezést ért el, elegendő e tényre a jelentkezési lapon hivatkoznia, okiratának másolatát csatolnia nem kell.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

 • 2017. március 30: írásbeli versenyvizsga
 • 2017. április 19: szóbeli versenyvizsga
 • 2017. május 22: a pályázatok elbírálásának határideje
 • 2017. június 1: állások betöltése

MEGHIRDETETT ÁLLÁSHELYEK

 

Bíróság

Álláshelyek száma

Fővárosi Törvényszék

6

Balassagyarmati Törvényszék

Salgótarjáni Járásbíróság

1

Budapest Környéki Törvényszék

1

Debreceni Törvényszék

Debreceni Járásbíróság

2

Gyulai Törvényszék

Békéscsabai Járásbíróság

1

Gyulai Járásbíróság

1

Kaposvári Törvényszék

Kaposvári Járásbíróság

2

Kecskeméti Törvényszék

Kecskeméti Törvényszék

1

Kecskeméti Járásbíróság

1

Kiskőrösi Járásbíróság

1

Miskolci Törvényszék

Miskolci Járásbíróság

1

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

1

Ózdi Járásbíróság

1

Sátoraljaújhelyi Járásbíróság

1

Szerencsi Járásbíróság

1

Tiszaújvárosi Járásbíróság

1

Pécsi Törvényszék

Mohácsi Járásbíróság

1

Pécsi Járásbíróság

3

Szegedi Törvényszék

Szegedi Járásbíróság

2

Székesfehérvári Törvényszék

Székesfehérvári Járásbíróság

2

Szolnoki Törvényszék

Szolnoki Járásbíróság

1

Szombathelyi Törvényszék

1

Veszprémi Törvényszék

1

Összesen

34

 

Illetmény

A  bírósági fogalmazó illetményére az Iasz. rendelkezései, az egyéb juttatásokra a bíróságok az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 26.) OBH utasítás rendelkezései az irányadók.

További információk

http://mia.birosag.hu