Közérthető pályázati kiírás

A BÍRÓSÁGOK FELVÉTELT HIRDETNEK BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓ ÁLLÁSHELYEKRE

PÁLYÁZATOK BEÉRKEZÉSI HATÁRIDEJE: 2017. augusztus 24.
16 óra 30 perc

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Ki pályázhat?

 • cselekvőképes,
 • magyar állampolgár,
 • aki egyetemi állam- és jogtudományi diplomával rendelkezik, és
 • hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz)  11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn

MINTA az elfogadható hatósági erkölcsi bizonyítványról:


FIGYELEM! A kizárólag büntetlen előéletet igazoló, „sima” bizonyítvány nem fogadható el!

Ki nevezhető ki fogalmazónak?

 • aki sikeres fogalmazói versenyvizsgát tesz és
 • akinek pályázatát a kinevező a személyes meghallgatást követően eredményesnek nyilvánítja.
 
FIGYELEM! Nem köteles újabb versenyvizsgát tenni az a pályázó, aki:
 • a pályázati feltételeknek megfelel és
 • a kiírást megelőző 1 éven belül már sikeres felvételi versenyvizsgát tett

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Hová kell benyújtani a pályázatot?

 • az Országos Bírósági Hivatalhoz (1055 Budapest, Szalay u. 16.)
 • személyesen vagy postai úton
 • igazságügyi alkalmazott esetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának tájékoztatásával
 • 1 példányban

FIGYELEM!  A pályázatnak legkésőbb 2017. augusztus 24-én 16 óra 30 percig meg kell érkeznie az Országos Bírósági Hivatalhoz!

Mit köteles a pályázó benyújtani?

 • az álláshely elnyerésére vonatkozó motivációit, szakmai érdeklődési körét kifejtő motivációs levelet,
 • a kitöltött jelentkezési lapot és mellékletét,
  • amennyiben a pályázó több álláshelyre kíván pályázni, úgy a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie ezek sorrendjét
 • az önéletrajzát,
 • jogi diplomájának közjegyző által hitelesített másolatát,
  • ennek hiányában az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi igazolást,
 • a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
  • ennek hiányában a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító okiratot

FIGYELEM! Személyesen vagy postai úton legkésőbb a szóbeli versenyvizsga kezdetéig is érvényesen benyújtható:

 • a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata
 • a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • a többletpontra való jogosultságot igazoló dokumentum

úgy, hogy legkésőbb a szóbeli versenyvizsgán napján, a vizsgák megkezdésének időpontjában rendelkezésre álljon.

A jelentkezési lap és melléklete, valamint egy kitöltött segédlet letölthető a mia.birosag.hu honlapról!

Mit csatolhat a pályázó többletpont eléréséhez?

 • a bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást arról, hogy a pályázó az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai gyakorlatot, vagy egyéb, legalább 6 hetes szakmai gyakorlatot a bíróságon töltötte,
 • a bíróságon, illetve egyéb területen teljesített szakmai gyakorlat esetében a bíróság elnöke és a szakmai gyakorlóhely vezetője által aláírt és lepecsételt igazolást,
 • a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást a bírósági ügyintézőként igazságügyi szolgálati jogviszonyban töltött idejéről,
 • a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített másolatát, amennyiben a diploma „summa cum laude” („praeclare”) vagy „cum laude” minősítése abban szerepel
 • a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű igazolást a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányútról,
 • az OTDK-n elért 1.,2.,3. helyezést igazoló okirat másolatát,
 • a jogi diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát,
 • a jogi diploma megszerzéséhez szükséges középfokú nyelvvizsgán túl megszerzett középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát.

FIGYELEM! Annak a pályázónak, aki az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton 1., 2. vagy 3. helyezést ért el vagy különdíjban részesült, elegendő e tényre a jelentkezési lapon hivatkoznia, okiratának másolatát csatolnia nem kell!

 

MEGHIRDETETT ÁLLÁSHELYEK

 

Bíróság

Álláshelyek száma

Fővárosi Törvényszék

10

Balassagyarmati Törvényszék

Balassagyarmati Járásbíróság

1

  Salgótarjáni Járásbíróság

1

Budapest Környéki Törvényszék

2

Debreceni Törvényszék

1

 Győri Törvényszék Győri Járásbíróság

2

Gyulai Törvényszék

Békéscsabai Járásbíróság

1

Gyulai Járásbíróság

1

Kaposvári Törvényszék

Siófoki Járásbíróság

1

 Kecskeméti Törvényszék Kecskeméti Járásbíróság

1

 Miskolci Törvényszék Miskolci Járásbíróság

2

 Mezőkövesdi Járásbíróság

1

Szegedi Törvényszék

Szegedi Járásbíróság

1

Székesfehérvári Törvényszék

Dunaújvárosi Járásbíróság

1

 Székesfehérvári Járásbíróság

2

Szolnoki Törvényszék

Szolnoki Járásbíróság

1

 Tatabányai Törvényszék Tatai Járásbíróság

1

 Tatabányai Járásbíróság

1

Veszprémi Törvényszék

 Veszprémi Törvényszék

1

 Ajkai Járásbíróság

1

Összesen

33

 

Fontos időpontok

 • 2017. szeptember 7: írásbeli versenyvizsga
 • 2017. szeptember 19: szóbeli versenyvizsga
 • 2017. október 24: a pályázatok elbírálásának határideje
 • 2017. november 2: állások betöltése

Illetmény

A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz. rendelkezései, az egyéb juttatásokra a bíróságok az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 26.) OBH utasítás rendelkezései az irányadók.

További információk

http://mia.birosag.hu