2014. november 1-jén hatályba léptek az Elszámolási törvény új rendelkezései

A 2014. november 1. napján hatályba lépett a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben (továbbiakban: Devizahiteles törvény) rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014.évi XL. törvény (a továbbiakban: Elszámolási törvény).

Az Elszámolási törvény 2014. október 15-i hatállyal kiterjesztette a Devizahiteles törvény hatályát a deviza alapúnak nem minősülő deviza szerződésekre is, valamint azokra a fogyasztói kölcsönszerződésekre is, amelyek teljesítésére irányuló kötelezettség végtörlesztés vagy a fogyasztói kölcsönszerződés fedezetéül szolgáló ingatlannak az állam által történő megvásárlása következtében szűnt meg. Egyidejűleg a Devizahiteles törvény hatálya alól kikerültek a hitelkártyához vagy fizetési számlához kapcsolódó és az állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú forint alapú kölcsönszerződések.

Az Elszámolási törvény elsődlegesen az érvénytelen szerződéses rendelkezések alapján szükségessé váló elszámolás kérdéseit szabályozza. Ez az elszámolás az árfolyamrésnek a Devizahiteles törvény 3. §-ában kimondott semmissége, valamint az egyoldalú szerződésmódosítási jogra vonatkozó kikötéseknek a bíróság által megállapított érvénytelensége miatt válik szükségessé.

A pénzügyi intézményeket a meg nem szűnt és a 2009. július 26. napját követően megszűnt fogyasztói kölcsönszerződések alapján is elszámolási kötelezettség terheli. Az érvénytelen szerződéses kikötések alkalmazása következtében ugyanis a fogyasztók javára túlfizetés keletkezett. A törvény szerint az adós javára mutatkozó túlfizetést a tőketartozás terhére előtörlesztésként kell elszámolni.

Az MNB külön rendeletben fogja szabályozni az elszámolás részletszabályait, köztük az elszámolás módszertanának részletes szabályait és annak képleteit.

Az Elszámolási törvény módosította a pénzügyi intézmények által a Devizahiteles törvény alapján indítható keresetek benyújtásának határidejét, illetve rendelkezett a Magyar Nemzeti Bank által benyújtható közérdekű keresetekről, melyek a forinthiteleket érintik.
 

Budapest, 2014. november 10.