Andalúziában rugalmasan kezelik a távmeghallgatást és a tárgyalótermi kép-és hangrögzítést

Az „Országos szintű tárgyalótermi kép-és hangrögzítés, valamint távmeghallgatás bevezetésének előkészítése” projekt keretében dr. Patassy Bence Fővárosi Törvényszéki bíró, dr. Kis István a Szolnoki Törvényszék civilisztikai kollégiumvezetője és Varga Norbert Adrián, a Miskolci Törvényszék informatikusa 2015. december 16-18 között Sevillában tanulmányozta a tárgyalótermi kép- és hangrögzítés valamint távmeghallgatás Andalúziában használt rendszerét.  
A távmeghallgatás, továbbá a tárgyalótermi kép-és hangrögzítés Andalúziában elválaszthatatlan része a büntetőítélkezésnek, így írásos jegyzőkönyv csak akkor készül, ha a rendszer valamely okból nem működik.  Minden tárgyalóteremben van telefon, így azonnal lehet informatikai segítséget kérni. A tárgyalóterem egyik fala átláthatatlan üveg, mely mögött egy kis szobát alakítottak ki azoknak a tanúknak a meghallgatására, akik valamely okból nem szerepelhetnek a tárgyalótermi felvételen. A vallomásukat hanganyagon rögzítik. 
A távmeghallgatás útján kihallgatott személy hangszórón keresztül hallható a teremben, s mivel a távmeghallgatás rendszere összeköttetésben áll a tárgyalótermi kép- és hangrögzítéssel, a vallomás automatikusan rákerül a tárgyalás felvételére, így a két cselekmény ezen a ponton összekapcsolódik.  A felvételt a tisztviselő készíti, a bíró nem kezeli a rendszert. Az egyes tárgyalási cselekményeket – például a vádlott kihallgatását, perbeszédet – a tisztviselő megjelöli a felvételen, így azokat könnyebben vissza lehet keresni.  A bírák általában nem készítenek elektronikus jegyzeteket, inkább kézzel írnak a tárgyalás alatt, s azt használják fel az ítélet írásba foglalásakor. A felvételt a bíró mellé beosztott bírósági titkár hitelesíti elektronikus aláírással, amely nélkül még a bíró sem férhet hozzá a kép-és hanganyaghoz. A rögzített anyagot 90 napig tárolják annak a tárgyalóteremnek a gépén, ahol a felvétel készült, 5 évig az adott bíróságon, 10-15 évig a központi tárolóhelyen, mely egy külön objektum Sevillában. A központi tároló helyre esténként, 19.00 órakor Andalúzia valamennyi tárgyalási felvétele automatikusan átkerül. A rendszert úgy alkották meg, hogy az egyik helyről addig nem lehet kitörölni a felvételt biztonsági okokból, amíg azt a másik gépen nem tárolják el. A felvételekről lehet másolatot kérni. A jövőben költségkímélés miatt át akarnak térni arra a megoldásra, hogy a bírósági titkár felteszi az adott anyagot egy meghatározott internetes oldalra, ahonnan a kérelmező a kapott jelszóval – meghatározott időtartamon belül -  letöltheti a felvételt. Az adott időtartam elteltével a bírósági titkár törli a felvételt az internetes helyről függetlenül attól, hogy a kérelmező letöltötte-e a felvételt vagy nem.
Andalúziában a távmeghallgatást valamint a tárgyalótermi kép-és hangrögzítést egyaránt rugalmasan kezelik. Ha egy külföldön tartózkodó tanút kizárólag skypon lehet meghallgatni, akkor így hallgatják meg tárgyalás keretében, mivel a rendszer mindent rögzít, a személyazonosság megállapításához pedig elegendő, hogy egy fényképes dokumentumot a kamera számára kivehető közelségbe helyezzenek el. Andalúziában a tárgyalótermi kép-és hangrögzítés azért működik sikeresen, mert a büntetőügyek a bírósági szakaszban rendkívül gyorsan befejeződnek. Általában egy-két tárgyaláson, de legkésőbb egy hónap alatt lezárulnak, így az első- és másodfokú büntetőbíráknak rendkívül kis terjedelmű kép-és hanganyagból kell dolgozniuk. 
A polgári peres eljárásban - első és másodfokon egyaránt – a tárgyalásokat kép- és hangfelvételen rögzítik. Kivételt ez alól a Nemzeti Bíróság és a Legfelsőbb Bíróság képez. 
A polgári ügyszakban ugyancsak a bíró mellett dolgozó tisztviselő rögzíti a kép-és hangfelvételt a tárgyaláson, majd azt a bíró titkárának továbbítja elektronikusan. Miután a titkár lezárja és hitelesíti a felvételt, visszaküldi a tárgyalótermi számítógépre, ahol azt a tisztviselő azonnal CD-re írja. Miután ellátja a szükséges adatokkal, az ügy irataihoz csatolja. Papír alapú jegyzőkönyv egyáltalán nem készül. A bíró a tárgyaláson készíthet magának jegyzeteket, de az nem része az ügy iratainak, csupán a bíró munkáját segíti az ítélet írásba foglalása során. 
A CD-ről a felek képviselői másolatot kérhetnek, s ügyfeleiknek ők készítenek arról írásos anyagot. A tárgyaláson elhangzottakat az iratokhoz csatolt, lezárt, hitelesített CD tartalmazza, melyet nem lehet vitatni. A polgári ügyekben jellemzően egy, esetleg két tárgyalást tartanak, ennek megfelelően az akta egy-két Cd-t tartalmaz.  
Az első és másodfokon ítélkező bírók, bírósági vezetők egybehangzóan úgy nyilatkoztak, hogy a kezdeti idegenkedés és félelem után ma már mindenki elfogadja, hogy a tárgyalásokat kép-és hangfelvételeken rögzítik. Természetessé vált, hogy a tárgyalásokra, az ítélet írásba foglalására a felvételek megtekintésével készülnek, ami megkönnyíti a munkájukat. 
Az Andalúziában kiépített informatikai rendszer a videokonferencia megtartásához, a tárgyalások kép-és hangfelvételen történő rögzítéséhez minta lehet a magyarországi bevezetéshez.