AZ ALFÖLDI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI REGIONÁLIS KOLLÉGIUM MÁSODIK TELJES KOLLÉGIUMI ÜLÉSE

Az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium 2015. november 19. napján megtartotta ez évi második teljes kollégiumi ülését Szegeden.
 
Prof. Dr. Blutman László a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára a „Jogértelmezés: Értékek, problémák és tévhitek”, illetve Dr. Bóka János kúriai főtanácsadó , az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Összehasonlító Jogi Intézetének adjunktusa „A határon átnyúló munkaügyi jogviták egyes kérdései (joghatóság, jogválasztás)” címmel tartott rendkívül színvonalas és az ítélkező munka során is jól hasznosítható előadást.
Dr. Cséffán József kollégiumvezető és dr. Figula Ildikó kollégiumvezető-helyettes a tranzitzónában meghozott menekültügyi határozatok felülvizsgálatával kapcsolatos ítélkezési tapasztalatokat foglalta össze.
 
A kollégiumi ülés további részében a munkajogi és a közigazgatási ügyekben eljáró európai jogi szaktanácsadók tartottak színes előadásokat:
  • dr. Figula Ildikó „Az előzetes döntéshozatalról egy alkotmánybírósági határozat tükrében” címmel,
  • dr. Kiss Árpád „Az előzetes döntéshozatal kezdeményezésének kötelező esetei” címmel,
  • dr. Bana Imre „A ne bis in idem elv érvényesülése a közigazgatási (adóbírság) és a büntető szankció egyidejű alkalmazása során” címmel,
  • dr. Szabó László „A mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata” címmel,
  • dr. Lele Zsófia „Bizonyításfelvétel a munkaügyi perekben az Európai Unió területén” címmel és
  • dr. Rózsavölgyi Bálint „A kiküldetés és a külföldi munkavégzés elhatárolása” címmel tartotta meg előadását.
A regionális kollégium megtárgyalta és elfogadta a kollégium Ügyrendjének módosítását és a 2016. évi munkatervét.
 
Az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium legközelebbi ülését a közigazgatási szakág részére 2016. február 18-19. napján tartja a Debreceni Törvényszéken.
 
Szeged, 2015. november 23.