Az Alkotmánybíróság döntése nem érinti a még folyamatban lévő eljárásokat

Az Alkotmánybíróság 2013. december 2. napján kelt határozata egyes – már hatályban sem lévő – jogszabályokra vonatkozik, az OBH elnökének bíróságot kijelölő határozatának hatályát nem érinti. Az Alkotmánybíróság döntésének a bíróságokon „ügyáthelyezés” folytán még folyamatban lévő eljárásokra ezért közvetlen kihatása nincs.

Az OBH elnökének az eljárás során vizsgált határozatával kapcsolatban az Alkotmánybíróság az alkotmányellenesség és nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására és a határozat megsemmisítésére vonatkozó indítványt visszautasította. Határozatában kiemelte, hogy az OBH elnökének döntése igazgatási jellegű határozat, „az eljáró bíróság kijelölésének kérdése nincs befolyással az alapügy mikénti eldöntésére”.

A határozat már nem hatályos jogszabályi rendelkezéseket érint, lévén az eljárás során az Alkotmánybíróság a vonatkozó eljárási szabályok 2012. január 1. napja és július 16. napja között hatályban volt szövegét vizsgálta. E szabályokat a jogalkotó 2013. augusztus 1. napjával hatályon kívül helyezte.

Az eljáró bíróság kijelölését az ügyáthelyezés kezdeményezésére jogosult bírósági elnökök és az OBH elnöke is kivételesen alkalmazható eszköznek tekintette. Éppen ezért az elmúlt két évben a bírósági igazgatás folyamatosan törekedett a Fővárosi Törvényszék ügyforgalmi helyzetének más eszközökkel történő stabilizálására. Ennek keretében például 2012. januárja óta a Fővárosi Törvényszéken 51 bírói és 193 igazságügyi alkalmazotti álláshely létesült.

A bíróságok központi honlapján elérhető statisztikai összefoglalóból is látható, az ügyáthelyezésben leginkább érintett Fővárosi Törvényszék ügyforgalmi helyzete jelentősen javult, ami részben az ügyáthelyezés intézményének is köszönhető.

Budapest, 2013. december 3.