„Az értékeket nem kitalálni vagy megalkotni kell, csupán felismerni.”

A Zalaegerszegi Törvényszéken 2015. január 29-én ünnepélyes keretek között megnyitották a történelmi arckép kiállítást.  A zalai kötődésű jogászok portréját bemutató tárlat kialakítására az Országos Bírósági Hivatal (OBH) bírósági történelem és hagyományápolás tárgyú pályázata révén volt lehetőség. 
 
A Zalaegerszegi Törvényszék mindig is fontosnak tartotta a hagyományápolást, a történelmi értékek megőrzését és közvetítését. Maga a törvényszék épülete is megköveteli ezt, hiszen évszázadokkal ezelőtt itt áll Zalaegerszeg vára, majd annak helyén épült 1730-1732-ben a barokk megyeháza impozáns épülete, ahol ma a bíróság működik. 
 
A törvényszék évekkel ezelőtt dr. Horváth Zsoltnak, a Lenti Járásbíróság elnökének közreműködésével, a Zala Megyei Levéltár letéti gyűjteményként elhelyezett anyagaiból, a bíróság történelmi dokumentumaiból, illetve régi könyveiből álló tárlatot nyitott a nagyközönség előtt. Ezen tárlat egészült ki a jogi szakkönyvtár névadóünnepségekor a dr. Degré Alajosról, illetve a Degré családról szóló kiállítással. Mindemellett a bírósági falakat történelmi fotók és dokumentumok reprintje díszíti, valamint a régi épület felújítási munkálatai is meg vannak örökítve. 
 
„Az eddig meglévő tárlathoz terveztük évek óta egy történelmi arcképcsarnok megvalósítását. A kiállítással a Zalaegerszegi Törvényszék, illetve jogelődei kiemelkedő vezetőinek portréját, illetve a zalai kötődésű nevezetes jogászokat szerettük volna bemutatni. Az Országos Bírósági Hivatal bírósági történelem és hagyományápolás témakörben meghirdetett pályázatán a tavalyi év végén sikerült eredményesen pályáznunk, így az álomból valóság lehetett” - hangzott el a megnyitó ünnepségen dr. Sorok Norberttől, a Zalaegerszegi Törvényszék megbízott elnökétől.  
 
„Történelmi példára, mintára mindig szükségünk van. Nem nélkülözhetjük a nagyjainkat!”  - idézte dr. Magyar Károly tanácselnök a kiállítás mottóját, hangsúlyozva, az ő magatartásuk, életművük mindig példaként kell álljon előttünk.  „A jogász hagyományokat kutatjuk, emléküket megőrizzük, s megismertetjük a nagyközönséggel. A bíráskodás egyidős a társadalommal, az állammal, ápolnunk és óvnunk kell ezt az örökséget” - emelte ki  a törvényszék korábbi elnöke.
 
A Zalaegerszegi Törvényszéken ezen örökség ápolás jegyében, a Nyitott bíróság program keretében rendszeresen vannak „tárlatvezetések” az iskolástól a nyugdíjas korosztály részvételével. Évek óta  programhelyszín a törvényszék épülete a Múzeumok éjszakája elnevezésű országos rendezvényen,   valamint  a helyi Tourinform iroda és a Göcseji Múzeum szervezésében elindult „Belvárosi séta” elnevezésű programnak is része.
 
A törvényszék elnöke a megnyitó ünnepségen köszönetet mondott Lendvai Pálnak, aki 105 db régi jogi szakkönyvet ajándékozott a Zalaegerszegi Törvényszék Dr. Degré Alajos Jogi Szakkönyvtárának 2014 márciusában. Az 1800-as évek végéről, 1900-as évek elejéről származó dokumentumok évtizedek óta egy söjtöri ház padlásán hevertek, néhai Fatér József Ferenc ügyvéd hagyatékaként. A dokumentumok között van például a Grill-féle döntvénytár, vannak továbbá igazságügyi rendeletek, iratminták, korabeli törvények, törvény tervezetek kiadott kötetei, de horvát nyelvkönyv, francia szótár, kordokumentumként az 1891-ben kiadott Nagy-Enyed pusztulása 1849-ben című kötet, valamint az 1930-as Az Érdekes Újság decameronja is gyarapítja a könyvtár állományát.  
 
Az átfogó bírósági tárlat a Nyitott bíróság program keretében látogatható. Mint a megnyitón is elhangzott: a digitális grafikai eljárással készült tárlat összeállítása nem volt egyszerű. Az eddigi levéltári kutatások az 1870-es évekig vezették vissza az elnöki névsort, ám a fotókból nem teljes a rendelkezésre álló anyag. Néhány felvétel még a mai igazolványképeknél is kisebb méretű volt, erről nehezen készült a kiállítható A/4-es grafika. Jelenleg az 1800-as évek végétől 1940-ig terjed a tárlat, melyet később tovább lehet bővíteni. Az arcképcsarnok átadásával sikerült egybekapcsolni a már meglévő kiállításokat, amelyek most már egy egységes bírósági tárlatot képeznek, egy kis időutazásra invitálva az idelátogató vendégeket.
 
Zalaegerszeg, 2015.  január 30.