Az európai uniós öröklési jog nemzetközi szaktekintélye tartott előadást a Kaposvári Törvényszéken

Múlt héten Kaposváron tett látogatást a Kaposvári Törvényszék bajor partnerbírósága, a Traunsteinti Tartományi Bíróság 3 fős küldöttsége. A küldöttséget Prof. dr. Ludwig Kroiß, a traunsteini bíróság elnökhelyettese, a passaui egyetem professzora vezette, aki egyben az európai uniós öröklési rendelet egyik előkészítője, szülőatyja. A német professzor, mint a jogterület kutatója, prof. dr. Habil. Nochta Tiborral, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar polgári jogi tanszéke vezetőjével közösen tartott szakmai előadást a rendelet hatályosulásáról a gyakorlatban. A tudományos vitában részt vettek észrevételeikkel, kérdéseikkel a törvényszék bírái.
 
 
A két bíróság konzultációjának további témája volt az ügyintézők foglalkoztatása. E téren összehasonlításra került a német és a magyar rendszer. A bajorok részéről Albert Dirnberger, a Rosenheimi Helyi Bíróság vezető ügyintézője mutatta be a az ügyintézők munkáját, munkaszervezését, feladatkörét. Magyar részről bemutatásra került az e-perek ügyintézésének rendszere és folyamata, továbbá szó esett a tárgyalótermi kép-, és hangrögzítés jövőjéről is.
 
 
2016. október 5.