„Az igazság, a jog és a bíró; 25 év a tárgyalóteremben; egy büntetőbíró gondolatai”

Dr. Antal Gábor a Pécsi Törvényszék csoportvezető törvényszéki bírája a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán, 2016. november 15. napján, a Nyitott Bíróság program keretében három témakört felölelő nagy sikerű előadást tartott „Az igazság, a jog és a bíró; 25 év a tárgyalóteremben; egy büntetőbíró gondolatai címmel. Az igazság és a jog kapcsolatrendszerére rámutatva az igazság és az ítélet vonatkozásai kerültek górcső alá. A jogszabályok szövegét a jogegyenlőség és jogbiztonság elvének szem előtt tartásával alkalmazzák a bírák. Amikor a bíró a jogszabályi büntetési tételeket a konkrét esetekre vonatkoztatja, előfordulhat, hogy a jogkereső közönség igazságérzete megszólal, ami a materiálisabb töltetű igazságosság és az ettől eltérő, a bíróság által a döntésében kimondott formális igazságosság, szembeállításával szemléltethető. Garancia ebben az esetben a bírói függetlenség és pártatlanság.
 
 
Az előadó a jogelvi, joggyakorlati szempontok alapján, 25 éves bíráskodással a háta mögött arra adott választ, hogy miként alakítja a büntető bíró joggyakorlatát, és annak fundamentumaként szolgáló gondolkodás módját a bírói függetlenség jegyében. Az előadás figyelemfelkeltő, izgalmas volt, és az ifjú joghallgatók számára okulásképpen szolgált.
 
Dr. Prekáczka Judit a Pécsi Törvényszék kapcsolattartója és Cserti-Heltzer Bernadett a PTE ÁJK kapcsolattartója a következő előadás témájaként a bírósági közvetítést határozták meg, amelyre az idei tanév következő szemeszterének elején kerül sor.
 
Pécs, 2016. november 23.