"Az igazságszolgáltatásban" címmel rendhagyó Nyitott Bíróság program Szekszárdon

A Szekszárdi Törvényszék a Nyitott Bíróság program keretében rendhagyó tematikus programot szervezett „A z  i g z s á g  s z o l g á l a t á b a n” címmel  2015. január hó 15. napján a Szekszárdi Törvényszéken.

A rendezvény a jogászi hivatásrend hazai- és uniós jog alkalmazásában betöltött szerepének, főbb feladatainak, valamint az egyes területek sajátosságainak megismerésével kívánt támpontot nyújtani a jogász végzettséggel betölthető szakmák közötti eligazodásban, figyelemmel a pályaválasztási időszakra is.

Miután a Nyitott Bíróság program egyre népszerűbb a hallgatók körében a törvényszék igyekszik biztosítani, hogy igény esetén a kitűzött („valódi”) tárgyalásokon úgy vegyenek részt a hallgatók, hogy azt megelőzően és azt követően előkészítő, illetve feldolgozó órán beszélik meg az ott látottakat. Az intézmények jelentős része azonban egyéb okból kifolyólag nem tud élni ezen lehetőséggel, ezért számukra, illetve a bíróságon dolgozó fogalmazók és titkárok gyakorlati képzésébe történő integrálás céljából készítette el a törvényszék büntető kollégiuma azt a perszimulációt, amelynek bemutatására első alkalommal e program keretei között került sor.

Dr. Csullag Józsefné a jogászi hivatás felelősségét kiemelve köszöntötte a meghívott vendégeket és a megjelent hallgatóságot.

A program célja volt, hogy közreműködve a többi jogászi hivatással a hallgatók széles körben kapjanak információkat.
Ebben a törvényszék segítségére voltak az egyes hivatásrendek meghívott képviselői. (Balról jobbra haladva.)
Dr. Nőt László a Tolna Megyei Ügyvédi Kamara elnöke
Dr. Csullag Józsefné a Szekszárdi Törvényszék elnöke
Dr. Domonyai Alexa a Szekszárdi Törvényszék Büntető Kollégiumvezetője
Dr. Páli Péter ügyész a Tolna Megyei Főügyészség és
Dr. Iván Erika közjegyző a közjegyzői kar részéről
Amreinné dr. Gál Klaudia a tolna Megyei Kormányhivatal Igazgatója.

Dr. Apari Szabolcs Paksi Járásbírósági bíró az „Egy ügy több jogász” címmel tartott bevezető előadásában egy komplex jogeset felvetésével kívánta szemléltetni, hogy egy adott probléma számos jogi szakmát érinthet.
Ezt követően rövidebb, szóban és képben egyaránt gazdagon illusztrált előadások következtek, melyek célja volt, hogy a jogászi hivatásokhoz vezető utak azonosságai és az egyes szakmák alapvető jellemzői bemutatásra kerüljenek.    

Ennek keretében dr. Bertaldó András a Bonyhádi Járásbíróság titkára a jogász szakma múltjának bemutatása kapcsán érdekfeszítő, izgalmas időutazásra hívta a hallgatókat. Tizenöt perc az ókor jogászaitól mindennapjainkig eljutva, annak kiemelésével, hogy a jogi végzettség továbbra is vonzó más szakmákat művelők számára is.
 
A történeti bevezetést dr. Andódi László a Szekszárdi Törvényszék bírája a szakma horizontális áttekintésével folytatta, utalva az egyes jogászi hivatásrendek alapvető jellegzetességeire, valamint az ezekhez szükséges képességek, szemlélet mellett a szakma által nyújtott lehetőségekre és az általa támasztott kihívásokra is.

A jogász ma már nem maradhat meg a nemzeti jog keretei között. Dr. Barkóczi Balázs a Paksi Járásbíróság bírája, Európai Jogi Szaktanácsadó különleges módon strukturált „Jog a határokon innen és túl” címmel tartott előadásában a jogalkalmazásban megjelenő uniós- és nemzetközi magánjogi elemek kapcsán hívta fel a figyelmet ezen ismeretek szükségességére, a határainkon túli joggyakorlat elsajátításának lehetőségeire, utalva a külföldi ösztöndíjak, jogászképzés és munkavállalás lehetőségeire feltételeire is.

Dr. Orosz Judit a Szekszárdi Járásbíróság bírája az egyetemet követő gyakorlat megszerzésének, illetve a szakvizsga letételének valamennyi jogászi szakmára vonatkozó általános szabályait emelte ki bemutatva a bírósági fogalmazók és titkárok feladatait.

A program második részében a perszimuláció során úgy tekinthetett be a hallgatóság egy ügy tárgyalásába, hogy dr. Domonyai Alexa tanácselnök asszony megfigyelési szempontokkal segítette a történések jobb megértését. A hallgatók a kapcsolódó törvényi tényállást, valamint az eset leírását kézbe kapták, hogy ezáltal könnyebben követhessék az eljárási cselekményeket. A közreműködőket a Szekszárdi Törvényszék, illetve az illetékességi területén működő bíróságok bírái, titkárai és fogalmazói személyesítették meg (teljes hitelességgel). A program e színes dramatikus eleme különösen nagy tetszést aratott a közönségénél.

A program zárásaként az egyes jogászi hívatások jelenlévő képviselői adtak választ dr. Török Dániel szekszárdi járásbírósági fogalmazó által feltett kérdésekre, amelyek az egyes szakmák további sajátosságaira vonatkoztak, lehetőséget kínálva a meghívott vendégeknek arra, hogy a számukra fontos –és korábban esetleg nem érintett kérdésekben – személyes véleményüket is megosszák a hallgatósággal.

Az élményszerű előadások, a perszimuláció, továbbá a meghívott vendégek hitelessége egyaránt segített abban, hogy közvetlen hangvételben sikerült átadni mindazon ismeretek, amelyek a jogászi hivatások, szakmák megkülönböztetéséhez, alapvető feladataik megértéséhez szükségesek.
A törvényszék igény esetén nagyobb létszámú hallgatóságnak kívánja a jövőben a programot ajánlani.

A programról a Tolnai Népújságban 2015. január 16. napján megjelent cikkben olvashatnak.

Szekszárd, 2015. január 19.