Az Igazságügyi Bizottság elfogadta az OBH elnökének 2015. első félévi beszámolóját

A magyar igazságszolgáltatás Európa élmezőnyében van, ami az eredmények alapján az ítélkezés időszerűségéről és minőségéről egyaránt elmondható. A bírák illetménye ugyanakkor az Európai Unióban az utolsó helyen áll – mondta Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal elnöke az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának ülésén. Az OBH elnöke 2015. első félévének eredményeit ismertette, melynek során a bíróknak 27 százalékos illetményalap-emelést javasolt a 2017. évi költségvetésben. 
 
Az ítélkezés gyorsul, annak ellenére, hogy a magyar bíróságokra évente mintegy másfél millió ügy érkezik. Ezt bizonyítja, hogy a magyar igazságszolgáltatás az Európai Bizottság igazságügyi eredménytábláján Európa élvonalában van. A peres ügyek 90 százaléka egy éven belül befejeződik. Az elsőfokú polgári és gazdasági perek befejezése tovább gyorsult hazánkban. Az egy lakosra jutó közigazgatási peres ügyhátralék hazánkban a 2. legalacsonyabb az Unióban, a közigazgatási perek pedig hazánkban érnek véget a 6. legrövidebb idő alatt. A jó eredményeket szolgálja az is, hogy országosan kiegyenlítetté vált a munkateher, így például kevesebb lett az egy büntetőbíróra jutó ügyek száma a Fővárosi Törvényszéken. 
 
Az OBH a kimagasló teljesítmények mellett az országos programok és egyéb intézkedések révén arra törekszik, hogy erősítse az állampolgárok bizalmát a bírósági szervezet irányába. Egy közelmúltban végzett felmérés szerint 2016-ra jelentősen javult a bíróságok megítélése, a válaszadók 83%-a ítélte meg pozitívan a bíróságokat.
 
Az ítélkezés magas színvonalú és időszerű, ezzel azonban nincs arányban a bírák és igazságügyi alkalmazottak alapilletménye. A bírói alapilletmény 2004-hez képest 41 százalékkal csökkent, a mintegy 12 ezer fős bírósági szervezetben több, mint 2500 igazságügyi alkalmazott minimálbérért dolgozik, akiknek 11 évig kell várniuk arra, hogy jövedelmük meghaladja a minimálbért. Handó Tünde hozzátette: a fentiek miatt gondok vannak a bírói utánpótlással is. 2010-hez képest 50 %-kal csökkent azok száma, akik bírósági fogalmazónak jelentkeztek. A fentiekre tekintettel az OBH 27 százalékos illetményalap növelést javasol jövőre. Handó Tünde hangsúlyozta, hogy a bírósági szervezet 21. századba lépett, gyarapodott az elektronikus eljárások száma. A bírósági szervezet határidő előtt készen áll a 2016. július 1-jétől kötelező elektronikus kommunikációra. 
 
Az OBH számos olyan országos programot indított, amelyek a bíróságokhoz való hozzáférést egyszerűsítik. A „Nyitott Bíróság” programban 2015-ben több mint 39 ezer fiatal vett részt. A programot az OBH kiterjeszti az áldozatvédelem és a bűnmegelőzés felé. A gyermekközpontú igazságszolgáltatás célja a gyermekek jogainak maximális biztosítása és tiszteletben tartása. Ennek részeként eddig 44 gyermekmeghallgató szobát alakítottak ki az egyes törvényszékek. Továbbra is sikeres a bírósági közvetítés, az elmúlt 3 évben 2000 közvetítői eljárásból minden második megállapodással zárult. 
A korábbi évekhez képest nagyobb támogatásban részesült a bírósági szervezet. Ezt az összeget azonban nagyrészt az infrastruktúra fejlesztésére, a bírósági épületek felújítására és az informatika eszközök korszerűsítésére fordította az OBH
 
Budapest, 2016. május 18.