Az Országos Bírósági Hivatal kapta az év vagyonkezelője díjat

2015-ben az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az év vagyonkezelője díjat az Országos Bírósági Hivatalnak ítélte oda, kiemelkedő és példamutató munkájának köszönhetően. A díjat 2015. december 11-én vette át Dr. Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal Elnöke, valamint Gatter János, az Országos Bírósági Hivatal Műszaki Főosztályának vezetője.

A laudáció szövege a következőképpen hangzott:

„Az MNV Zrt. a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó közel 350.000 ingatlan vagyonelem tekintetében több mint 500 vagyonkezelővel áll szerződéses jogviszonyban. Közülük az Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelőként és felügyeleti szervként is kiemelkedő, példamutató munkát végez.

A 2012-ben átalakult új igazgatási rendszerben az Országos Bírósági Hivatal elnöke látja el a bíróságok központi igazgatásának feladatait, gyakorolja a költségvetésükkel kapcsolatos hatásköröket, illetve felügyeli az ítélőtáblák és a törvényszékek elnökeinek igazgatási tevékenységét. Adatszolgáltatási kötelezettségét is precízen, határidőben teljesíti, így az állami vagyonnal való gazdálkodás tekintetében tevékenysége a többi vagyonkezelő számára is példaként szolgálhat.

A Hivatal a vagyonkezelt ingatlanok tekintetében a jó gazda gondosságával jár el, és ezt a szemléletet nemcsak magával szemben követeli meg, hanem az általa felügyelt költségvetési szervekkel szemben is érvényre juttatja. A költséghatékonyságra, a legracionálisabb elhelyezési megoldások megtalálására és végrehajtására törekszik, amelynek kapcsán példaértékű vagyonkezelési és vagyongazdálkodási tevékenységet végez.

Szeretnénk kiemelni és példaként bemutatni a Margit-ház megvásárlását, amely a Hivatal és az MNV Zrt. közös erőfeszítésének eredményeként kerülhetett állami tulajdonba és a Hivatal vagyonkezelésébe. Reményeink szerint a hatékony vagyongazdálkodás jegyében még sok közös munka és projekt áll előttünk, és ennek talán következő állomása a Budapest Környéki Törvényszék állami tulajdonú ingatlanban történő elhelyezése lesz.

Köszönjük a Hivatalnak azt is, hogy közreműködésével sikerült a felügyelete alá tartozó ítélőtáblákkal és törvényszékekkel az állami vagyon használatát újraszabályozó vagyonkezelési szerződéseket megkötni.”

Budapest, 2015. december 16.