Az összbírói értekezlet hete a Kaposvári Törvényszéken

A Kaposvári Törvényszék 2015. március 24-én tartotta összbírói értekezletét, dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, dr. Hajdu István Országos Bírói Tanács tag, a megye bírái, bírósági titkárai és fogalmazói részvételével.
 
Dr. Hajnal Éva a törvényszék elnök összefoglalta és értékelte a bíróság 2014. évi tevékenységét, eredményeit, meghatározva a 2015. évi célokat. 
 
A megyei bíróságaira 2014. évben összesen 39.076 ügy érkezett, amely az előző évihez képest csökkent alapvetően az okból, hogy a cégügyek száma körülbelül a felére esett vissza, de csökkent a közigazgatási perek és a büntető peres ügyek száma is. Növekedett ugyanakkor a polgári peres eljárások száma a járásbíróságokon is, de különösen a törvényszéken, valamint a büntető és szabálysértési nemperes ügyek száma. A szabálysértési ügyek az érkezés körülbelül egyharmadát teszik ki. A törvényszék érkezése az országos érkezés 3%-a, a peres érkezés pedig (11.335) az országos érkezés 3,2%-a. A befejezések száma az érkezést meghaladta, így a folyamatos ügyeket tekintve a megye helyzete továbbra is kedvező. 
 
Hangsúlyozta, hogy az ítélkezés Somogy megyében időszerű, a járásbíróságok peres ügyeik 92,1%-át egy éven belül befejezik, és kiváló a civilisztikai másodfokú tanácsok időszerűsége is. A polgári fellebbviteli ügyek 98,8%-a hat hónapon belül befejeződött. Mindez a törvényszék büntető ügyszakáról nem mondható el, annak túlzott leterheltsége miatt. A törvényszéki másodfokon egy tanácsra jutó peres ügyek érkezése országosan a Kaposvári Törvényszéken a legmagasabb (162,74%), és a legtöbb tárgyalási nap és tárgyalt ügy, a rendkívül magas befejezés, valamint megtett igazgatási intézkedések sem tudták megakadályozni ezen ügyszakban a hátralék keletkezését. 
 
Külön kiemelte, hogy az ítélkezés minősége a másodfokú határozatok tükrében tovább javult.
 
A Kaposvári Törvényszék előrelépéseket tett a bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítése, a tanúgondozás mellett a mediáció, nyitott bíróság, gyermekbarát igazságszolgáltatást kiszélesítése terén is. A tavalyi évben felélénkültek a törvényszék nemzetközi kapcsolatai, és több beruházás, felújítás megvalósulhatott, az OBH által nyújtott támogatás, illetve pályázati források révén. Legjelentősebb ezek közül a Kaposvári Járásbíróság tetőszigetelése, és a Marcali Járásbíróság fűtés korszerűsítése. Az esélyegyenlőség jegyében megszervezték a 40 év feletti bírák és igazságügyi alkalmazottak prevenciós egészségügyi szűrését. 
 
Összességében úgy ítélte meg, hogy a Kaposvári Törvényszék jogszabályi kötelezettségeit és az általa kitűzött célokat teljesítette. 
 
Dr. Handó Tünde az OBH elnöke méltatta a Kaposvári Törvényszék eredményeit, 2014. évi munkáját. Tájékoztatott a szervezet előtti kihívásokról, a 2015-ös év fő mottóiról és ezekből eredő feladatokról. Így különösen az időszerűség, szabályozottság, informatikai tudás és biztonság, valamint a bírói életpálya kérdésköréről. A sajtótájékoztatón külön kiemelte a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium szerepét, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok és regionális kollégiumok jelentőségét a közigazgatási és munkajogi ítélkezésben. 
 
Dr. Hajdu István az OBT tagja az OBT legjelentősebb döntéseiről adott rövid összefoglalót, míg dr. Péntek Zsolt a Kaposvári Törvényszék Bírói Tanácsának elnöke beszámolt a Bírói Tanács 2015. évi működéséről. 
 
Somogy Megyei Bírósági Emlékérem kitűntetésben részesült Kollárné dr. Foglyos Zsuzsanna törvényszéki tanácselnök és Szinkuné Pécsi Margit kaposvári járásbírósági írnok. 
Dr. Kostyák Krisztina, a Marcali Járásbíróság bírája a „10 éves kiváló bírói szolgálatért oklevél” elismerést vehetett át. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke több személy munkájáért köszönő oklevelet adott át. 
 
Az összbírói értekezlethez kapcsolódóan 2015. március 26-án dr. Hajnal Éva tájékoztatta a társszervek és megyei intézmények vezetőit a Kaposvári Törvényszék aktuális helyzetéről, 2014. évi eredményeiről és célkitűzéseiről. Az eseményen részt vett dr. Piros Attila dandártábornok, Somogy megye rendőrfőkapitánya, dr. Horváthné dr. Márkus Ildikó a somogy megyei főügyész helyettes, Pongráczné dr. Csorba Éva a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, Nagy István a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka, dr. Neszményi Zsolt a Somogy Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, dr. Szita Károly Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere, dr. Sárhegyi Judit a Somogy Megyei Önkormányzat aljegyzője, valamint dr. Király Péter a Marcali Járásbíróság elnöke, a Kaposvári Törvényszéken igazgatási feladatokkal megbízott bíró. 
 
Az összbírói értekezlet hetében írta alá a törvényszék együttműködési megállapodását a gyakornokképzésre a Pécsi Tudományegyetemmel, valamint a Pázmány Péter Tudományegyetemmel, és annak hetében a bíróság aulájában megtekinthető volt az OBH bírósági épületekről készült fotópályázatának egy része. 
 
Kaposvár, 2015. március 30.