Az ügyfelek 90 százalékban kiválónak minősítették az OBH Országos Nyilvántartási Irodáján dolgozó tisztviselők munkáját

2016. április-június hónapban az OBH Országos Nyilvántartási Irodán kitöltött ügyfél-elégedettségi kérdőívek feldolgozásra és értékelésre kerültek. A különböző szempontokra adott válaszok az alábbiak szerint csoportosíthatók:
 
1. Az űrlapot kitöltők 40 %-a férfi, 60 %-a nő.
 
2. Az ügyfelek 54 %-a civil szervezet képviselője,18 %-a jogi képviselő, 13 %-a könyvelő, 15 %-a egyéb minőséggel vesz rész a szervezet munkájában.
 
3. 28%-a először, 36%-a többször, 36%-a rendszeresen veszi igénybe az ügyfélszolgálati iroda szolgáltatásait.
 
 
 
Az ügyintézők szakmai felkészültségét, magatartását, udvariasságát, az ügyek elintézésének gyorsaságát, a tájékoztatás érthetőségét, az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási idejét, az iroda kulturáltságát 90%-ban kiválónak, 10%-ban megfelelőnek ítélték.
 
Ügyfeleink egyéb visszajelzései:
„Nagyon kedves, segítőkész ügyintézők.”
„Az ügyfél kiszolgálását maximálisnak ítélem.”
„Meglepő volt, hogy az ügyintézők udvariasak, az információkat tényszerűen közlik. Ez a magatartási stílus     kellene az összes közszolgáltatásban. Enyhülne az ügyfelek udvariatlan, feszült magatartása.”
„Az ügyintézés során jó csapatmunkát és nyugodt munkavégzést tapasztaltam.”
„ Így tovább!”
„Kívánom, hogy minden hivatalban hasonlóan kedves, szolgálatkész munkatársak legyenek.”
„Mindenütt az országos/helyi adminisztrációban így kellene! Köszönöm a munkatársaknak!”
„Kicsi a helyiség!”
„Gyorsak, ügyesek, kellemes hangulat, összhang.”
„A nyitvatartási időt alig találtam meg a honlapon.”
„Készségesek, minden rendben!”
 
Az OBH Elektronikus Eljárások Főosztálya komoly sikernek tekinti, hogy a megújult Ügyfélszolgálati Irodán a civil szervezetek kiszolgálása az ügyfelektől  ilyen kedvező visszhangra talált, és munkatársaink szakmai hozzáállásáról  elismerőleg  nyilatkoznak. 
 
Az irodai dolgozók alapos felkészülésének és  túlmunkában való részvételüknek köszönhetően,  - a napi ügyfélfogadáson túl - a 2016. június 30. napjáig elektronikus úton megküldésre került  44 ezer beszámoló feldolgozása maradéktalanul megtörtént.