„Az új Ptk. egyes szabályainak jelentősége a büntető jogágban” című szakmai konferencia Debrecenben

                                             

A „Debreceni Ítélőtábla szervezetfejlesztési programja” elnevezésű pályázat keretében „Az új Ptk. egyes szabályainak jelentősége a büntető jogágban” címmel szakmai konferenciát rendeztek Debrecenben. A régió büntetőügyeket (elsősorban gazdasági és gazdasági jellegű bűncselekményeket) tárgyaló bíráinak az új Ptk. felépítését, a jogi személyekre vonatkozó fontosabb rendelkezéseit Dr. Dzsula Marianna, a Debreceni Ítélőtábla polgári bírája ismertette, illetve a vezető tisztségviselők fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezte utáni felelősségéről tartott előadást. Dr. Fézer Tamás Ph.D egyetemi docens, a DE ÁJK tudományos, pályázati és fejlesztési dékánhelyettese, a bizalmi vagyonkezelési szerződésről, a kártalanításról és a sérelemdíjról tájékoztatta a részvevőket.

Debrecen, 2014. április 10.