Az új Ptk. legfontosabb változásairól adott interjút dr. Hoós Tibor törvényszéki tanácselnök a Vas Népe Online-nak

"Március 15-én lép hatályba Magyarország új Polgári Törvénykönyve. A legfontosabb változásokról kérdeztük dr. Hoós Tibor törvényszéki tanácselnököt, címzetes táblabírót."

"– Az ember, mint jogalany című rendelkezések körében a jogalkotó azt célozza, hogy az ember a cselekvőképességét érintő jogaiban minél kisebb mértékben legyen korlátozható – mondja elöljáróban a törvényszéki tanácselnök. – Ezért ha a gondnokság alá helyezés nem indokolt, az érintett a gyámhatóságtól támogatót kaphat, aki segíthet neki a döntések meghozatalában, amit azonban ő jogosult megtenni."

"A személyiségi jogot érintő változás a sérelemdíj – folytatja a bíró –, amit a megsértett követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért, továbbá az ezzel elért vagyoni előny átengedése is igényelhető. Képmás, hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához szükséges az érintett személy hozzájárulása, kivéve, ha azok tömegfelvétel alkalmával, vagy nyilvános közszereplésről készültek."

A Vas Népe Online-on megjelent teljes interjút itt olvashatják.