A Balassagyarmati Törvényszéken az ügyek közel 90 százaléka egy éven belül befejeződik

A Balassagyarmati Törvényszéken időszerű és színvonalas az ítélkezés, az ügyek 88,4%-a egy éven belül befejeződik. Az elmúlt évben a beérkezett ügyek arányát meghaladta a befejezések száma, a folyamatban lévő ügyek száma pedig kevesebb volt, mint 2014-ben – hangzott el a Törvényszék összbírói értekezletét megelőző sajtótájékoztatón.
 
Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke kiemelte: a Balassagyarmati Törvényszék mind az ügyfélkapcsolatok, mind a hivatásrendekkel való együttműködés területén kimagasló teljesítményt nyújt. Az egyetemisták között napjainkban is a bírói pályának van a legnagyobb presztizse, miközben a bíróságok komoly erőfeszítéseket tesznek hogy elérjék a társadalom bizalmát. Olykor ugyanis olyan döntések születnek, amelyek nem feltétlenül nyerik el az emberek tetszését.  Ezért fontos hogy az ügyfelek ismerjék a bíróság működését, ne zárt világként tekintsenek rá. A hivatásrendekkel való kapcsolatra ugyanilyen hangsúlyt kell fektetni. A Balassagyarmati Törvényszék példaértékű együttműködése és a hagyományápolás fontossága jellemezte az elmúlt évet. 
 
Benkó Anna, a Balassagyarmati Törvényszék elnöke rendkívül eredményes évként értékelte a 2015. évet.  Összességében sikerült több ügyet befejezni, mint ahány ügy a bíróságra érkezett, így a folyamatban lévő ügyek száma csökkent. A 2015-ös évre célul tűzött időszerű és magas színvonalú ítélkezés érdekében a Törvényszék mindent megtett, részt vesz az OBH elnöke által meghirdetett „A Szolgáltató bíróságért!” programban, cselekvési tervet készített. 2015-ben az ügyfélkapcsolatok javítása érdekében ügyfél-elégedettségi méréseket is végzett, a kérdőívek többségét jogi képviselők töltötték ki, az eredményekből hasznos tapasztalatokat lehet levonni.  A Balassagyarmati Törvényszék elmúlt évben is aktívan részt vett a Nyitott Bíróság Programban, együttműködési megállapodást kötött a Balassagyarmati Fegyház- és Börtönnel.  
 
A Törvényszék a bírósági múlt ápolására is figyelmet fordít: 2015-ben felavatták Frideczky Lajos, a Balassagyarmati Törvényszék első elnökének emléktábláját, valamint kiadták „A Szemelvények Nógrád megye bíróságainak történetéből” című könyvet. Ezen túlmenően az OBH által meghirdetett Jablonszky Ferenc pályázatnak köszönhetően a munkahelyi környezet javítása és infrastrukturális fejlesztések is történtek; megújult a Balassagyarmati Járásbíróságon az irattár, a Törvényszéképületében pedig korszerűsítették a fűtést.
 
Bicskei Ferenc, az Országos Bírói Tanács soros elnöke röviden ismertette az OBT 2015-ös működését: az elmúlt fél év fókuszában a bíróságok integritása, a képzés és az életpálya modell szerepelt. Az integritáson belül a szolgálati bíróságokon volt a hangsúly, átvilágításuk megtörtént és ajánlásokat fogalmaztak meg a még hatékonyabb működés érdekében. A bírói életpálya modell kidolgozása kiemelt projekt, mely nem kizárólag az illetmény emelést foglalja magában, hanem annál jóval több; a jövőképet, a munkakörnyezetet, és egyéb juttatásokat is figyelembe vesz. 
 
 
Budapest, 2016. március 3.