Befejezéséhez közeledik a szervezetfejlesztési projekt a Szegedi Törvényszéken

A meghosszabbított pályázati határidő befejezéséhez közelít a Szegedi Törvényszék a  Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken elnevezésű ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0045 kódjelű projektben. 
 
Ennek keretében megkezdődtek a külső valamint a belső szereplők bevonásával megtartandó képzések is. Május közepétől június elejéig kerül sor az ügyfélszolgálati és válságkezelési tréningre, az ügyfélszolgálati dolgozók szakmai képzésére, valamint a szervezet önértékelését megvalósító képzésre, és az annak kapcsán megfogalmazódó változáskezelési képzésekre. A pályázat keretében a Szegedi Törvényszék teljes illetékességi területére kiszélesített tanugondozói intézményrendszer új tanúgondozóit is belső képzés keretében készítik fel.
 
A képzések elsődleges célja, hogy részben külső, részben pedig belső szakmai szereplőkkel tudatosan induljon meg a törvényszéki dolgozók, elsősorban az ügyfélszolgálatokon feladatot teljesítő kollégák, valamint a szervezet irányítását és vezetését ellátók felkészítése a XXI. század kihívásaira és megválaszolására.
 
A pályázat keretében a Szegedi Törvényszék megismerkedik a CAF módszertannal, amely különösen hasznos lehet atekintetben, hogy segítségével és külső szakmai trénerek bevonásával első ízben valósulhat meg a Szegedi Törvényszék átfogó értékelése az erősségek és gyengeségek feltárása és ezek alapján tudatosan indulhat meg a vezetői döntéshozatali folyamatok kialakítása, a fejlesztendő területek megjelölése. 
 
A szervezetfejlesztési projekt zárási határideje 2014. június 30., amelyet megelőzően a Szegedi Törvényszék elnöke nyilvános sajtóeseményen tájékoztatja az érdeklődőket a pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekről. 
 
Szeged, 2014. június 2.