Befejeződött az új Polgári törvénykönyvről szóló képzés Szegeden

A Szegedi Törvényszék együttműködve a Szegedi Ítélőtáblával 2014. február 18. és 27. napja között rendezte meg az új Polgári Törvénykönyv átfogó megismerését szolgáló képzését, amely az ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 kódszámú projekt keretében Európai Uniós támogatásból valósult meg.

A képzésen a Szegedi Ítélőtábla és a Szegedi Törvényszék bírái, bírósági titkárai, fogalmazói, ügyintézői, a társhatóságok képviselői, valamint a Szegedi Ügyvédi Kamara tagjai tematikus napok keretében dolgozták fel az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit, átlagosan napi 85 fő jelenlétében.

A 8 napos képzés során mindösszesen 47 előadás hangzott el, amelyből 28-at a Szegedi Törvényszék -, 17-et a Szegedi Ítélőtábla bírái, míg 2 előadást meghívott előadóként dr. Papp Tekla, a SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékének egyetemi docense tartott.

A képzés hasznos segítséget nyújtott az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépését követően megváltozott jogszabályi környezet megismeréséhez, ezáltal is biztosítva a hatékony és szakmailag megalapozott jogalkalmazói tevékenység folytatását.

A képzés előadói voltak:

a Szegedi Ítélőtábla részéről:
Dr. Bálind Attila, táblabíró
Dr. Kemenes István, kollégiumvezető
Dr. Kiss Gabriella, tanácselnök
Dr. Mányoki Zsolt, tanácselnök
Dr. Szeghő Katalin, tanácselnök


a Szegedi Törvényszék részéről:
Dr. Both Ödön, tanácselnök
Dr. Duxné dr. Velcsov Katalin, csoportvezető bíró
Dr. Juhász Annamária, törvényszéki bíró
Dr. Komáromi Zoltán, tanácselnök
Dr. Krajkó Zsuzsanna, kollégiumvezető
Dr. Lakatos Péter, csoportvezető bíró
Dr. Nagy Zsuzsanna, tanácselnök
Dr. Tóth Gabriella, törvényszéki bíró

a SZTE Állam- és Jogtudományi Kar részéről:
Dr. Papp Tekla, egyetemi docens


Szeged, 2013. február 27.