Befejeződött Debrecenben a helyi új Ptk. képzéssorozat

Befejeződött a Debreceni Ítélőtábla és a Debreceni Törvényszék helyi képzés sorozata az új Polgári Törvénykönyvről. A Debreceni Ítélőtábla, az Országos Bírósági Hivatal és a Magyar Igazságügyi Akadémia központi oktatási tervének megfelelően tartotta 8 napos rendezvényét, amely a 2014. március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv alkalmazására való bírói felkészülést célozta. A bírák által tartott előadásokon a Debreceni Ítélőtábla és a Debreceni Törvényszék polgári ügyszakos bírái és titkárai illetve a Hajdú-Bihar Megyei Ügyvédi Kamara ügyvédei (129 fő) vettek részt. A január 13. és 23. között zajlott eseményen az új Ptk. alkalmazásáról, többek között a családjogra, a gazdasági illetve civil szervezetekre, a különböző szerződésekre és a személyiségi jogokra vonatkozó kérdésekről tanácskoztak a szakemberek.

Debrecen, 2014. január 23.