Befejeződtek a fogalmazói versenyvizsgák

 
Múlt héten lezajlott a fogalmazói felvételi második fordulója: a pályázók a szóbeli vizsga keretében bizonyíthatták azt, hogy rendelkeznek a fogalmazói, illetve a bírói hivatáshoz szükséges készségekkel és képességekkel.
 
Ebben a félévben több, mint négyszeres volt a túljelentkezés. Adataink szerint azonban nemcsak egyre többen jelentkeznek bírósági fogalmazónak, hanem jelentősen emelkedett a bírósági elnökök által felvehető (azaz sikeresen vizsgázó, illetve vizsgára nem köteles) pályázók száma. Míg a korábbi félévben az OBH 68 pályázót tudott kiközvetíteni meghallgatás céljából a bíróságok felé a meghirdetett 36 állásra, most a mindösszesen 29 kiírt álláshelyre a kinevezők 92 pályázó közül választhatnak. 
 
A 3/2016. (II.29.) OBH elnöki utasítással új alapokra helyeztük a fogalmazói felvételi eljárást, mely nem egy megismételt államvizsga. Sokkal inkább szolgál a pályázók motivációjának feltárására és a munkavégzéshez szükséges képességeik, készségeik felmérésére.
 
Az újonnan bevezetett rendszerrel kapcsolatban megkérdeztük a vizsgákon részt vevő pályázók véleményét, akik ez alkalommal is szép számban töltötték ki az értékelő kérdőíveket. 
 
Szinte kivétel nélkül pozitívumként élték meg, hogy a kiválasztás során a lexikális tudás mérésétől jóval nagyobb hangsúlyt fektetünk az állás betöltéséhez szükséges kompetenciák meglétének vizsgálatára. Az OBH a pályázók valamennyi észrevételét kiértékeli és a soron következő felvételi eljárás során lehetőség szerint figyelembe veszi.
 
A pályázók kinevező általi meghallgatására, mint a felvételi utolsó, a bíróságok által megrendezett fordulójára várhatóan október hónapban kerül sor.
 
A felvételi eljárásról és a fogalmazói karrierről bővebben a MIA honlapján olvashat
 
Budapest, 2016. október 7.