"A bíró mint jogalkalmazó és mint ember" - a Kúria elnöke Debrecenben

A bíró személyiségének fontosságát hangsúlyozta a Kúria elnöke Debrecenben, amikor a DE Állam- és Jogtudományi Kara és a Debreceni Ítélőtábla vendégeként az egyetemen tartott előadást. Dr. Darák Péter elmondta az állampolgár nem az intézménnyel találkozik elsődlegesen, hanem a bíróval. Ezért is nagyon fontos kérdés, hogy milyen legyen a bíró személye! Ennek szemléltetésére az elnök magyar irodalmi művekből emelt ki részleteket, amelyekből kirajzolódott az évszázadok során alkotott kép a bírókról. A Kúria elnöke ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a bírónak nem szabad elveszítenie a bátorságát, hogy az ügy végére járjon. Hiszen azonos tényállás mellett, egy-egy jogesetnek több helyes megoldása is lehet. A Kúria jogegységi határozataiban igyekszik világos iránymutatást adni, de ez nem sértheti a bírói függetlenséget. Nem kérik számon a bíráktól a jogegységi iránymutatást. "Ilyen fegyelmi eljárások nincsenek és nem is lesznek Magyarországon" - jelentette ki a Kúria elnöke. Darák Péter beszélt arról is, hogy az elmúlt évtizedekben komoly szervezeti átalakulás ugyan nem zajlott a Kúriánál, de az új követelményekhez kell igazítani a gyakorlatot. Ezért született meg egy éve a Kúria középtávú intézményi stratégiája, amelyről a szervezet honlapján lehet olvasni bővebben. Bevezették pl. a joggyakorlat-elemzéseket is, amelyeket a joghallgatók figyelmébe ajánlott Darák Péter.

Debrecen, 2014. március 24.