Bírói életpálya-modell konzultáció

2015. február 27-én, a MABIE-OBH közös szervezésében, az Országos Bírósági Hivatal aulájában került megrendezésre a bírói életpálya-modell konzultáció.

A rendezvényen dr. Makai Lajos, a Magyar Bírói Egyesület elnöke köszöntőjében annak fontosságát hangsúlyozta, hogy mennyire fontos lenne minden pályakezdőnek, ha előre fel tudná mérni karrierjének alakulását. Kitért arra, hogy a fogalmazók, titkárok, a pályakezdő és a már gyakorlott bírák fizetése sem méltó hivatásukhoz. Az utolsó bérrendezésre 2004-ben került sor, és a bírói fizetések nem követték az inflációt sem. A MABIE elnöke elmondta, hogy a probléma nem egyedi: a német és a szlovák bírák egyaránt az Alkotmánybírósághoz fordultak a bérük rendezésének érdekében. Az elnök kiemelte, hogy a MABIE 2014 márciusában elfogadott egy koncepciót, amely versenyképes anyagi megbecsülést tenne lehetővé a bírák számára.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke, dr. Handó Tünde beszédében a bírói életpálya-modell egységes szerkezetbe foglalását és részletes kidolgozását hangsúlyozta, mint 2015. egyik célját. Ennek érdekében alakul egy munkacsoport, illetve egy aloldal a központi intraneten, amely interaktív formában áll majd rendelkezésre. Az OBH elnöke elmondta: az új koncepció kialakítása több mint 10 éve jogos igény, amely nem csak a bírákat, de az igazságügyi alkalmazottakat is érinti, azaz több mint 11.000 embert. Az eredményes koncepció kidolgozásához pedig a közös munka szükséges. Első lépésként a koncepció elveit kell megfogalmazni, úgy mint egyénközpontúság, kiszámíthatóság és biztonság, esélyegyenlőség, élethosszig tartó gondoskodás és többek között az elkötelezettség megbecsülése és értékelése is.

A rendezvény további részében dr. Eperjes Krisztián, a Legfelsőbb Ügyészség főtitkára az ügyészségi életpálya koncepcióját mutatta be, kitérve az ügyészségen már megvalósult elemekre is. Előadását követte Kovácsné dr. Szekér Enikő, a Belügyminisztérium Közszolgálati Életpálya Fejlesztési Főosztály főosztályvezetője, aki a belügyminiszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó hivatásrendek életpálya koncepcióját, és annak megvalósult elemeit mutatta be. Ezt követően Prof. dr. Kiss György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar megbízott dékánja mutatta be a közszolgálati életpálya koncepcióját, majd Kovács Tamás, a Honvédelmi Minisztérium Humánpolitikai Főosztály vezetőjének előadása következett a honvédelmi miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó hivatásrendek életpálya koncepciójáról.

A délután hátralévő részében dr. Szabó Sándor, a Magyar Bírói Egyesület főtitkára beszélt a bírói életpálya koncepciójának alapelveiről, és a nemzetközi helyzetről. A konzultációt szakmai hozzászólások zárták, amelyeken dr. Patyi Gergely, az IM igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára is részt vett, és amelyen az illetmények kérdése, a hivatásrendek kialakított életpálya-modellje, valamint az összefogás hangsúlyozása a probléma komplett megoldására volt. Zárszavában dr. Makai Lajos utalt arra, hogy a következő szakmai konzultáción, amely várhatóan március 20-án lesz, az életpálya-modell tartalmi elemei kerülnek majd sorra.

Budapest, 2015. február 27.