Bírói stilisztika címmel rendezett gyakorlatorientált képzést a MIA

A Magyar Igazságügyi Akadémia 2013. november 19-20. napján „Bírói stilisztika” címmel képzést tartott bírák és bírósági titkárok részére. A programon 20 fő részvételét tudtuk biztosítani. 
 
A képzés célja a bírósági határozatok csiszolt, közérthető stílusának kialakítása, javítása, amelytől a program szakmai felelősei a bírói döntések meggyőző erejének növelését és ebből eredően a bírói tekintély gyarapítását remélték. A tanfolyamon előadóként dr. Kozma Tamás nyugalmazott bírósági tanácselnök, költő, műfordító, valamint Kovács Krisztina, a Vígszínház vezető dramaturgja vettek részt.
 
A gyakorlatorientált program első felében – rövid elméleti és történeti áttekintést követően – a dr. Kozma Tamás által összegyűjtött „elrettentő” és követendő példák bemutatására és elemzésére került sor anonimizált bírósági határozatok segítségével.  A vizsgált határozatokat minden résztvevő elérhette és szerkeszthette számítógépen, kihasználva a Kalmár László informatikai terem nyújtotta lehetőségeket. A résztvevők a MIA kérésére hoztak magukkal egy-egy saját maguk által írt, maguk által stilisztikailag jónak ítélt határozatot, amelyet a képzés során közösen értékeltek, elemeztek.
 
A második képzési napon a csoport tagjai a saját szakterületüknek megfelelő írásbeli feladatokat oldottak meg, határozatokat szerkesztettek, amelyet az előadók a képzést követően értékelnek, és amelynek eredményéről az érintett résztvevőt e-mailben értesítik.
 
A program különlegessége, az úgynevezett „utógondozás”, amelynek lényege, hogy a résztvevők fél éven keresztül havonta egy-egy általuk írt, anonimizált érdemi határozatot küldenek az előadónak, amelyről rövid időn belül értékelő elemzést kapnak.
 
A tanfolyam résztvevői által kitöltött értékelőlapok elemzése, valamint az előadókkal és a hallgatókkal folytatott beszélgetések alapján a képzés sikeres volt, megismétlésére, folytatására határozott igény mutatkozik.