A bíróság elé állításról a Miskolci összbírói értekezlet kapcsán

A bíróság elé állítás egy olyan külön eljárás a büntetőeljárási törvényben, amely széles körben lehetővé teszi, hogy a bűncselekményt elkövető személyek ügyében rövid időn – akár néhány napon – belül ítélet születhessen.

Előnye a bíróság elé állításnak, hogy az egyszerűbb megítélésű, kisebb súlyú – nyolc évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő – büntetőügyek ilyen formában hamar befejeződhetnek. Ez azért is fontos, mert így a bűncselekmények sértettjei hamarabb juthatnak egyrészt erkölcsi, másrészt – polgári jogi igény előterjesztése esetén – anyagi elégtételhez. A terheltek szempontjából pedig kiemelendő, hogy ártatlanságuk esetén a bíróság elé állítás gyorsasága folytán csak rendkívül rövid ideig állnak büntetőeljárás hatálya alatt, bűnösségük kimondása esetén pedig az elkövetéshez közeli időpontban kapják meg büntetésüket, ami a gyakorlati tapasztalatok szerint nagyobb visszatartó erőt jelent.

Számos körülmény – például az illetékességi területen elkövetett bűncselekmények száma és jellege – befolyásolja, hogy egy bíróság büntetőügyeinek mekkora hányada bírálható el ebben a formában. Ez az arány a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében található járásbíróságokon rendkívül különböző. A Sátoraljaújhelyi Járásbíróságon a közvádas büntetőügyek körében 63%, a Mezőkövesdi Járásbíróságon viszont csak 12% a bíróság elé állítások aránya.

A terheltet az ügyészség állítja a bíróság elé. Ezért jelentős részben rajtuk múlik, hogy milyen számban érkeznek ilyen ügyek a bíróságokra. Kiemelendő, hogy a bíróságok ügyterhe ténylegesen nem emelkedik attól, ha nő a bíróság elé állítások száma. Ezek mindenképpen bírósági ügyek lennének abban az esetben is, ha a vádemelésre az általános eljárási szabályok szerint kerül sor. Természetesen ez egy fokozottabb körültekintést igényel a vezetők részéről, hiszen „ügyeletes” bíróról gondoskodni kell.

A bíróság elé állítás során elbírálandó ügyek száma előre nem tervezhető, időszakonként jelentős eltéréseket mutat. A Sátoraljaújhelyi Járásbíróságon 2012-ben volt olyan hónap, amikor 16, de olyan is, amikor 40 ilyen ügy érkezetett.

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) kiemelt stratégiai célja annak biztosítása, hogy a bíróságok alkotmányos kötelezettségüket teljesítsék, azaz a független bírák időszerűen és magas szakmai színvonalon ítélkezzenek. Az OBH ennek megfelelően támogatni kívánja az olyan, különböző hivatásrendek képviselőinek részvételével zajló egyeztetéseket, amelyek célja a bíróság elé állítás hatékonyságának növelése, ezáltal pedig a büntetőügyek időszerű intézésének előmozdítása.

2013. március 21.