Bírósági fogalmazói állásra kiírt pályázatok

Bírósági fogalmazói állásra kiírt pályázatok

a Balassagyarmati Törvényszék elnöke
a Pásztói Járásbíróságon     1,
a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon    1,

a Budapest Környéki Törvényszék elnöke
a Budapest Környéki Törvényszéken     6,

a Debreceni Törvényszék elnöke
a Debreceni Törvényszéken     2,

az Egri Törvényszék elnöke
az Egri Törvényszéken     3,

a Fővárosi Törvényszék elnöke
a Fővárosi Törvényszéken    10,

a Győri Törvényszék elnöke
a Győri Járásbíróságon    4,
a Soproni Járásbíróságon    1,

a Kaposvári Törvényszék elnöke
a Fonyódi Járásbíróságon    1,
a Kaposvári Járásbíróságon    1,
a Nagyatádi Járásbíróságon    1,

a Kecskeméti Törvényszék elnöke
a Kecskeméti Járásbíróságon    3,
a Kiskunfélegyházi Járásbíróságon    1,

a Szegedi Törvényszék elnöke
a Szegedi Járásbíróságon    2,

a Szekszárdi Törvényszék elnöke
a Szekszárdi Járásbíróságon    3,

a Székesfehérvári Törvényszék elnöke
a Székesfehérvári Járásbíróságon    1,

a Szolnoki Törvényszék elnöke
a Tiszafüredi Járásbíróságon    1,

a Szombathelyi Törvényszék megbízott elnöke
a Szombathelyi Törvényszéken    2,

a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke
a Lenti Járásbíróságon    1,
a Nagykanizsai Járásbíróságon     1

bírósági fogalmazói állás betöltésére pályázatot hirdet.

Az állásokra azok a cselekvőképes magyar állampolgárok pályázhatnak, akik egyetemi állam- és jogtudományi diplomával rendelkeznek, és hatósági erkölcsi bizonyít-vánnyal igazolják azt a tényt, hogy az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 11. §-a (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény velük szemben nem áll fenn.

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a „Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on az adattovábbítás címzettjeként az Országos Bírósági Hivatalt kell megjelölni, amely szerv az Iasz. 37/B. §-ának (3)-(4) bekezdésében megjelölt törvényi rendelkezések alapján jogosult az adatok kezelésére.

A bírósági fogalmazói kinevezésre pályázók a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozóan a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló, többször módosított 11/1999. (X. 6.) IM rendelet rendelkezéseiből és – a www.birosag.hu weboldalon, a Pályázatok címsorra kattintva megtalálható – a bírósági fogalmazók felvételi versenyvizsgájának részletes szabályairól szóló, módosított 2007. évi 5. számú OIT szabályzatból tájékozódhatnak.

A jelentkezők a pályázathoz csatolják:
-    a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,
-    kitöltött jelentkezési lapot (a nyomtatvány a Kúrián, az ítélőtáblákon, a törvényszékeken beszerezhető, valamint a www.birosag.hu honlapról letölthető).

A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz. rendelkezései az irányadók.
A sikeres fogalmazói vizsgán elért pontszám egymagában nem elegendő és nem egyedüli feltétele a fogalmazói kinevezésnek.

A pályázatok (és a pályázat részeként a hatósági erkölcsi bizonyítvány) beérkezésének határideje:
2014. március 31. napja.

A pályázatok elbírálásának határideje:
2014. június 30. napja.

Az állások betöltésének időpontja:
2014. július 1. napja.


A pályázatokat egy példányban az Országos Bírósági Hivatal Emberi Erőforrások Gazdálkodási Főosztályához (1055 Budapest, Szalay u. 16.) kell személyesen vagy postai úton benyújtani.

A felhívás a Bírósági Közlöny 2014/1. számában jelent meg.