„Bírósági közvetítés, avagy vitarendezés pereskedés nélkül” a Zalaegerszegi Törvényszéken

A Zalaegerszegi Törvényszék  „Közvetítés – bírósági közvetítés, avagy vitarendezés pereskedés nélkül” címmel 2013. december 6-án  szakmai napot tartott a törvényszék dísztermében.

A szép számmal megjelent bírákat, ügyvédeket, közigazgatási dolgozókat, mediátorokat dr. Csanádi Lajos, a Zalaegerszegi Törvényszék elnökhelyettese köszöntötte.

Dr. Gyengéné dr. Nagy Márta az Országos Bírósági Hivatal mediációs munkacsoportjának vezetője a közvetítés intézményéről, annak gyakorlati kérdéseiről és a kapcsolódó hatályban lévő  jogszabályi változásokról tartott előadást.
Dr. Tolnai Katalin az Országos Bíróság Hivatal központi mediációs koordinátora a bírósági közvetítés aktuális helyzetét ismertette, míg Turcsánné dr. Molnár Katalin törvényszéki tanácselnök, (mint megyei koordinátor) a Székesfehérvári Törvényszéken kialakított közvetítői gyakorlat tapasztalatairól számolt be.
Dr. Horváth Katalin nyugalmazott törvényszéki elnök-helyettes a Zalaegerszegi Törvényszéken végzett fél éves mediátori munkája tanulságait elemezte.
Végezetül Salamon Gyöngyi, a Zalaegerszegi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ családi és párkapcsolati mediátora saját közvetítői – részben bírósági ügyekkel kapcsolatos – gyakorlatáról, Varga Zoltán gazdasági mediátor, a Zala Megyei  Mediációs Központ vezetője pedig a gazdálkodó szervezetek közötti konfliktusrendezés lehetőségeiről beszélt.

A rendezvényt az előadók és résztvevők konzultációja zárta.