Bírósági közvetítés a Balassagyarmati Törvényszéken

2014. március hó 01-től már a Balassagyarmati Törvényszéken is lehetőség van a mediáció igénybevételére. A bíróságon indult (családjogi, polgári, munkaügyi, gazdasági) ügyekben is lehetőség van a jogviták peren kívüli, közvetítői eljárásban történő rendezésére, melyet díjmentesen segít elő a kijelölt bírósági közvetítő. Erről a perben az idézéssel egyidejűleg kapnak tájékoztatást a peres felek. A bírósági közvetítésről a www.birosag.hu honlapon is lehet tájékozódni.

A közvetítés a 2002. évi LV. törvény alapján lefolytatott olyan sajátos permegelőző vagy bírósági, illetve hatósági eljárás befejezését elősegítő, egyeztető, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett, harmadik személy (a  közvetítő) bevonása mellett a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.
A közvetítői eljárás alkalmas arra, hogy a jogvitában érintett feleket hatékonyan segítse a problémák megoldásában. Ennek eredményeként a felek között lehetőség nyílik a gyors megegyezésre, mellyel elkerülhető a bíróságok leterheltsége miatt olykor elhúzódó és gyakran költséges pereskedés.
A közvetítői eljárás teljes titoktartási kötelezettség mellett zajlik le. A sikeres közvetítés során kötött egyezségüket a felek a bírósághoz jóváhagyás végett benyújthatják.

Nógrád megyében a bírósági közvetítést jelenleg Dr. Nyiregyházi Judit bírósági titkár végzi, aki a Balassagyarmati Törvényszéken minden hétfőn 9 – 16 óráig tart fogadóórát, mely során az érintettek bővebb felvilágosítást kaphatnak a közvetítői eljárásról.
A bírósági közvetítőt a 06-35 300-966/214-es melléken, illetve nyiregyhazi@bgyarmat.birosag.hu e-mail címen lehet elérni.

További tájékoztató a törvényszék honlapján.