Bírósági közvetítés a Kecskeméti Törvényszéken

A közvetítői tevékenységről szóló 2012. évi LV. törvény 2012. július 24. napján hatályba lépett módosítása lehetővé tette a közvetítői eljárás bírósági szervezet- és intézményrendszeren belül történő lefolytatását. A közvetítői eljárás alapvetően konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, melynek célja a megállapodás létrehozása, illetve bírósági közvetítés esetén az egyes kereseti kérelmekről való egyezség megkötése. A mediáció során nagyon gyakori, hogy olyan párbeszédre kerül sor a felek között, amilyenre azt megelőzően, illetve a vita kialakulása óta soha, így a felek álláspontjai nem is váltak ismertté egymás előtt. A mediátor által irányított és segített párbeszéd lehetőséget teremt a felek közötti jogvita mögötti álláspontok egymással történő megismertetésére. Ezáltal az álláspontok érthetőbbé, elfogadhatóbbá válnak, javul a felek közötti párbeszéd minősége is, megjelenhetnek az együttműködés csírái, s jó esetben ezen alapuló megoldások is kirajzolódhatnak.

A Kecskeméti Törvényszék illetékességi területén 2013. szeptember 16. napjától működik bírósági közvetítői tevékenység a Kecskeméti Járásbíróságon, először kettő, majd 2014. november 15. napjától három közvetítővel. 2015. január 15. napjától a Kiskunhalasi Járásbíróságon és a Bajai Járásbíróságon is elindult a közvetítői tevékenység, hogy Kecskeméttől távolabb lakók is könnyebben igénybe vehessék a közvetítői tevékenységet. Ahhoz, hogy minél több információval rendelkezzenek a közvetítői tevékenységről, a közvetítői eljárásra vonatkozó szabályokról részletes tájékoztató a járásbíróságok, illetve a Kecskeméti törvényszék kezelőirodáján igényelhető, valamint az eljáró bírótól kérhető a Pp. 148.§-ának (2) bekezdése alapján, illetve megtekinthető a törvényszék internetes weboldalán, a bírósági közvetítés menüpont alatt. Szórólapokkal, plakátokkal nem csak a bíróságok épületében, hanem a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Kecskeméti Járási Hivatal valamennyi alapegységei (Kormányablak, Földhivatal, Munkaügyi Központ), Ügyvédi Kamara épületében is találkozhat. A perben eljáró bíró a peres feleknek az első kapcsolatfelvétel alkalmával tájékoztatást küld a közvetítői eljárás igénybevételének lehetőségéről és a közvetítők elérhetőségeiről. A per folyamán bármikor kérhető felvilágosítás a közvetítői eljárásról, valamint tárgyaláson akár jegyzőkönyvbe is mondható a közvetítői eljárás lefolytatása iránti kérelem. A jövőben a polgári eljárásokban a bírók olyan idézőket fognak küldeni melyeken tájékoztatót találhatnak a bírósági közvetítés igénybevételéről, illetve feltüntetésre kerül azon bírósági weblap címe is, ahol kisfilmet nézhetnek meg egy elképzelt jogvita kapcsán igénybe vett közvetítői eljárás menetéről. Ezt a kisfilmet egyébként megtekintheti ide kattintva.

2014. év végére megvalósult az Országos Bírósági Hivatal azon stratégiai célja, hogy minden 7 főnél nagyobb bíróságon elérhető legyen a közvetítő. A már lefolytatott közvetítői eljárások statisztikai adatai nagyon biztatóak. Országosan 2014. év végére a 2013-as időszakhoz képest háromszorosára emelkedett a közvetítői eljárásokban kötött megállapodások száma, és a megállapodási arány több mint hatvan százalék. Az Országos Bírósági Hivatalon belül 2014. szeptember 1. napjától kezdődően külön munkacsoport -Bírósági Közvetítés Munkacsoport – foglalkozik a bírósági közvetítéssel, mert a felek elégedettsége növeli a bírósági szervezet iránti közbizalmat is.

Keresse a bírósági közvetítőket! Válassza a közvetítést!

Kecskemét, 2015. március 25.