Bírósági közvetítés szakmai nap a Miskolci Törvényszék szervezésében

Az Országos Bírósági Hivatal támogatásával a Miskolci Törvényszék 2016. október hó 21. napján „Hídépítés az igazságszolgáltatásban, út a mediációhoz” elnevezésű regionális szakmai napot tartott a Miskolci Akadémiai Bizottság Székházában. A rendezvény azt a célt tűzte ki maga elé, hogy az igazságszolgáltatásban a bíróságon belüli alternatív vitarendezési módot jelentő közvetítői eljárás lehetőségére a bírák minél gyakrabban és hatékonyabban hívják fel a felek figyelmét.
 
A konferencián dr. Pecsenye Csaba tanácselnök köszöntőjét követően dr. Barna Éva, a Miskolci Törvényszék mediációs koordinátora összefoglalta a közvetítői eljárás lényegét, bemutatva az eddig eredményeket.
 
Tolnai Kata, az Országos Bírósági Hivatal országos közvetítői koordinátora dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin távollétében tartotta meg az eredetileg tervezett előadást, amelyben bemutatta a bírósági képzés magyarországi modelljét. Képeken kivetítette azokat a közvetítői helyiségeket, amelyek a jogintézmény infrastruktúrájának megteremtését célozó pályázat keretében jöttek létre a bíróságokon, s amely felhívásra 17 törvényszék és egy ítélőtábla nyújtott be sikeres pályázatot. Hangsúlyozta, hogy a bírósági közvetítés azért lehet különösen előnyös, mivel a már folyamatban lévő perben vagy nemperes eljárásban a felek ingyenesen, rövid idő alatt, a kapcsolatukat a jövőre nézve hosszútávra rendező megállapodást köthetnek, amelynek tartalmát kölcsönösen együttműködve, maguk alakítják ki. Ha a megállapodást a felek közös kérésére perbeli egyezségként jóváhagyja a bíró, úgy annak ítélet hatálya lesz.
 
Dr. Bagossyné dr. Körtvélyesi Mária bírónő - a Berettyóújfalui Járásbíróság bírája - mutatta be azt a jelenleg még fejlesztés alatt álló számítógépes programot, amely a bírák, jogi képviselők és az ügyfelek számára is „sorvezetőként” szolgál a közvetítés igénybevételéhez.
 
A rendezvény leginkább várt előadását Kertész Tibor nemzetközi mediátor tartotta, aki címzetes egyetemi docensként a közvetítői szakma nemzetközi hírű képviselője, több szakkönyv írója e témában. Tizenhat éve mediátorként dolgozik. Több mint kétezer sikeres közvetítői eljárást folytatott le Magyarországon, az Egyesült Államokban és Ausztriában. Jelenleg Bécsben, egy közvetítéssel foglalkozó szervezetet vezet.
 
Interaktív előadását nagy érdeklődés kísérte, a hallgatóság közül többek érdeklődését felkeltette a közvetítés iránt.
 
A délutáni előadások sorában dr. Hegedűs Ákos, az Egri Járásbíróság bírája, egyben bírósági közvetítője segített eligazodni abban, hogy a klasszikus értelemben vett bírósági eljárás és a közvetítés között hol húzódik a határ. Saját tapasztalatból szerzett példákra épített előadása segített megérteni, hogy hogyan tudja kiegészíteni a közvetítői tevékenység a bíró munkáját.
 
Dr. Bokros Andrea, a Miskolci Törvényszék bírósági közvetítője sikeres, anonimizált közvetítői ügyeket ismertetett, elsősorban szomszédjogi ügyekben. Kiemelte a felek csodálatra méltó találékonyságát a megoldásokat keresve.
 
A szakmai nap zárásaként dr. Barna Éva, a Miskolci Törvényszék koordinátora olyan államok jogi szabályozásából állított össze egy csokrot, amelyek nemzeti sajátosságaikat is figyelembe véve, sajátos módon népszerűsítik a közvetítést.
 
 
Az eseményen készített videó itt megtekinthető
 
Budapest, 2016. november 14.