Bírósági közvetítés Zala megyében

A Zala megyében működő bíróságokon ismét van lehetőség a polgári peres eljárások megelőzésére, illetve gyorsabb és költséghatékonyabb befejezésére mediációs, más szóval bírósági közvetítői eljárás keretében.

A bírósági közvetítői eljárás lehetővé teszi, hogy a felek szakképzett és titoktartási kötelezettséggel eljáró szakember (bírósági közvetítő) közreműködésével per helyett párbeszéd útján rendezzék jogvitájukat.
Az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépése – 2014. március 15. - után a bíróság a szülői felügyeleti jog gyakorlása körébe tartozó viták rendezése érdekében és a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése iránti perben (a folyamatban lévő ügyekben is) elrendelheti a bírósági közvetítés kötelező igénybevételét.

A bírósági közvetítés
- ingyenes;
- lehetőséget biztosít az eljárás gyors befejezésére;
- lehetőséget biztosít a feleknek, hogy érdekeiknek megfelelő megállapodást kössenek.
  (Ekkor a feleket jelentős költségkedvezmények illetik meg.)

A felek kérhetik megállapodásuk bírósági jóváhagyását. (Ha nem kérik, a peres eljárás folytatódik tovább.)

A bírósági közvetítés iránti kérelem a per bíróságán, vagy közvetlenül a bírósági közvetítőnél terjeszthető elő.
Részletesebb tájékoztatás és kérelem nyomtatvány a Zalaegerszegi Törvényszék honlapján található.

A Zalaegerszegi Törvényszéken működő bírósági közvetítő neve:
dr. Vértényiné dr. Futó Gabriella
Elérhetősége: 
+36-30-9850-742
zala.kozvetites@zalaegerszegit.birosag.hu