Bírósági közvetítői regionális szakmai nap Egerben

2014. április 10. napján került megrendezésre az Egri Törvényszék Esküdtszéki Termében a ,,Bírósági Közvetítői Regionális Szakmai Nap”, melyen Heves megye bíróságainak és társszerveinek érdeklődő tagjain túl Dr. Balla Lajos, a Debreceni Ítélőtábla Büntető Kollégiumának vezetője, Kissné Dr. Szabó Judit, a Szolnoki Törvényszék Elnöke, Lukács Tamás, az Országgyűlés Rendészeti Panasztestületének Elnöke, Dr. Kőrös András, a Kúria Családjogi Tanácsának Elnöke, Dr. Kiss Károly, a KIM jogi szakreferense, valamint – többek között – az Országos Bírósági Hivatal Mediátor Munkacsoportjának tagjai is részt vettek.

,, Egy mediációs eljárásban csak győztes fél van.” - ezekkel a szavakkal nyitotta meg a szakmai napot Dr. Nyiri Beáta, az Egri Törvényszék elnöke. A rendezvényen Dr. Kőrös András kúriai tanácselnök a mediáció hazai és nemzetközi elméleti hátterét, különös tekintettel az új Polgári Törvénykönyv kötelező közvetítésről szóló rendelkezéseit ismertette. A jogszabályi háttér gyakorlati tartalommal, tapasztalatokkal való megtöltése Dr. Gyengéné dr. Nagy Márta, az OBH Mediátor Munkacsoport vezetője, Pappné Kormos Zsuzsa, az Egri Gyermekjóléti Központ mediátora, dr. Nagy Ildikó, az Egri Törvényszék kijelölt bírósági közvetítője, valamint Dr. Hóka József nyugalmazott bírósági elnök, volt bírósági közvetítő feladata volt.

Valamennyien kiemelték, hogy a bírósági közvetítés, mint alternatív konfliktus-megoldás – különösen a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránti, valamint a házassági bontóperben – nem csak a hosszadalmas és sokszor elmérgesedő bizonyítási eljárás helyébe lépő békés útja lehet a problémák megoldásának, hanem a bírósági eljárásban oly ritkán előforduló ,,győztes-győztes” végkifejlet kialakulásának reális esélyét is magában foglalja. A Szakmai Nap a dr. Hunyadi-Buzás Ágnes törvényszéki tanácselnök által vezetett konzultációval zárult, ahol a résztvevőknek lehetősége nyílt arra, hogy a felmerülő vitás kérdésekben állást foglaljanak.
 

Eger, 2014. április 14.