Bíróságok Napja - a bírói függetlenség deklarálásának évfordulóján

A magyar igazságszolgáltatás történetének meghatározó állomása volt, amikor a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvénycikk szétválasztotta a közigazgatást és a bíráskodást. Deklarálta, hogy a bíró az ítélkezési tevékenységet csak a törvénynek, illetve a törvényerejű szokásoknak alárendelve végzi. Az önálló hatalmi ág és a bíró személyének függetlenségét garantálta az is, hogy ettől kezdve a bíró – a törvényben szigorúan meghatározott eseteket kivéve – elmozdíthatatlanná és áthelyezhetetlenné vált. Az előírás emellett meghatározta a bírák alkalmazásának szakmai feltételeit is. A jogszabályt július 15-én hirdették ki, ezért 2001 óta ezen a napon ünnepeljük a Bíróságok Napját. 
 
A 2014. év azért is különleges, mert szeptember 17-én lesz 150 éve, hogy megszületett a Kúria egykori elnöke, Juhász Andor. 
 
Az ünnep alkalmából az Országos Bírói Tanács a kiemelkedő igazságszolgáltatási tevékenység és a példamutató életpálya elismeréseként 85 bírónak és igazságügyi alkalmazottnak adja át a Juhász Andor-díj Arany, Ezüst és Bronz fokozatát, továbbá Bírósági Szolgálatért Oklevelet, címzetes kúriai bíró, címzetes táblabíró, címzetes törvényszéki bíró, valamint főtanácsos és tanácsosi címet adományoz. A testület idén első alkalommal ítéli oda „A Magyar Igazságszolgáltatásért – Pro Iustitia Hungarorum” Plakettet. Az elismerésben olyan közmegbecsülést szerzett külföldi állampolgárságú bíró, valamint igazságügyi alkalmazott részesülhet, aki arra a magyar igazságszolgáltatásért hosszabb időn át kifejtett kimagasló munkája alapján érdemes.
 
Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy 2013-ban és 2014-ben folytatódott a jogrendszer megújulása és ezzel párhuzamosan az igazságügy reformja is. Ennek egyik fontos elemeként említette a 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyvet, amely a jogállamiság elvének megfelelően rögzíti a magánjogi szabályokat. Felhívta a figyelmet arra, hogy a modernkori társadalom a tényeket szem előtt tartó, következetes jogászi hozzáállást vár el a bíráktól. 
 
Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter köszöntőjében arról beszélt: az igazságszolgáltatással szemben kiemelt elvárásként fogalmazódik meg, hogy pontos, gyors és méltányos legyen. A bírósági szervezet, mint különálló hatalmi ág mellett ezt szeretné biztosítani a törvényhozói és a végrehajtói hatalom is. Ezért szerinte feltétlenül szükség van a párbeszédre, különösen a jogalkalmazás elemzése, a nyilvánosság és a képzés területén.  
Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke a társadalmi bizalom elnyerését, megőrzését és megerősítését nevezte a legfontosabb feladatnak, és emlékeztetett, hogy ennek elérése érdekében fogalmazta meg stratégiai céljait. Ezek közül kiemelte az időszerű és magas színvonalú ítélkezést, annak átláthatóságát, valamint a bírósághoz való hozzáférés egyszerűbbé tételét. Sikerként értékelte a bírósági közvetítői eljárást, a gyermekközpontú igazságszolgáltatás keretében tett lépéseket, valamint a Tanúgondozási és a Nyitott Bíróság Programot.
 
Dr. Móroczné dr. Simon Angéla, az Országos Bírói Tanács soros elnöke beszédében kiemelte: a testület 2013 októberétől alkotmányos erővé vált, hiszen az Alaptörvény rögzíti a központi igazgatásban betöltött felügyeleti tevékenységét, hatáskörét. A folyamatosan bővülő feladatok közül különösen fontosnak nevezte a szolgálati bíróságok ügyrendjének jóváhagyását, valamint az etikai kódex újrafogalmazását. 
 
 
Budapest, 2014. július 15.
 
KITÜNTETETTEK

Az Országos Bírói Tanács Juhász Andor díj arany fokozatát adományozta:
1. dr. Tallián Blankának, a Kúria tanácselnöke, kúriai tanácsosnak
2. dr. Fekete Bálintnak, a Pécsi Ítélőtábla nyugalmazott elnökhelyettesének
3. dr. Hunyadi-Buzás Ágnesnek, az Egri Törvényszék elnöke, címzetes táblabírónak

Az Országos Bírói Tanács Juhász Andor díj ezüst fokozatát adományozta:
1. dr. Benkő Csillának, a Kúria nyugalmazott bírájának
2. Alexy Józsefnének, a Budapest Környéki Törvényszék tisztviselőjének, elnöki irodavezetőjének
3. Lokodyné dr. Csordás Margitnak, a Debreceni Törvényszék tanácselnökének, címzetes táblabírónak
4. dr. Vajda Zsuzsannának, a Marcali Járásbíróság bírájának, címzetes törvényszéki bírónak
5. dr. Illés Máriának, a Kecskeméti Törvényszék tanácselnökének
6. dr. Sándorné dr. Nagy Erikának, a Szolnoki Törvényszék tanácselnökének, címzetes táblabírónak
7. dr. Lukácsi Mária Magdolna, a Tatabányai Törvényszék tanácselnöke
8. dr. Mészáros Máriának, a Veszprémi Törvényszék tanácselnökének
9. dr. Csillám Katalinnak, a Miskolci Törvényszék elnökhelyettesének
10. dr. Kalina Józsefnek, a Fővárosi Törvényszék tanácselnökének

Az Országos Bírói Tanács Juhász Andor díj bronz fokozatát adományozta:
1. Taranyi Péterné tisztviselőnek, a Kúria irodavezetőjének
2. Baloghné Fodor Évának, a Kúria nyugalmazott tisztviselőjének
3. Szebelédi Katinka tisztviselőnek, a Fővárosi Ítélőtábla bírósági ügyintézőjének
4. Détári Istvánnénak, a Debreceni Ítélőtábla tisztviselőjének
5. Halasi Lajosnak, a Fővárosi Törvényszék tisztviselőjének
6. Laskovics Ferencnének, a Fővárosi Törvényszék tisztviselőjének
7. Barlainé Géressy Évának, a Budai Központi Kerületi Bíróság tisztviselőjének
8. Szeley Sándorné tisztviselőnek, az Egri Törvényszék irodavezetőjének
9. Oros Szilviának, a Gyulai Törvényszék tisztviselőjének
10. Pfliegler Imre tisztviselőnek, a Miskolci Törvényszék Gazdasági Hivatala csoportvezetőjének
11. Vargáné Tálas Aranka tisztviselőnek, a Miskolci Törvényszék irodavezetőjének
12. Májer Éva tisztviselőnek, a Nyíregyházi Törvényszék elnöki irodavezető-helyettesének, csoportvezetőnek
13. Spiegel Valéria tisztviselőnek, Siklósi Járásbíróság elnöki irodavezetőjének
14. Huszárné Varga Katalinnak, az Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet tisztviselőjének
15. Homokiné Barna Beátának, az Országos Bírósági Hivatal Gazdálkodási Főosztály tisztviselőjének.

Az Országos Bírói Tanács Ante Zeljko, a Horvát Köztársaság bírája részére „A Magyar Igazságszolgáltatásért – Pro Iustitia Hungarorum” plakettet adományoz.

Az Országos Bírói Tanács címzetes kúriai bírói címet  adományozott:
1. Kizmanné dr. Oszkó Marianne-nak, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnökének.
 
Az Országos Bírói Tanács címzetes táblabírói címet  adományozott:
1. dr. Rupa Melindának, a Zalaegerszegi Törvényszék tanácselnökének
2. dr. Kovalcsik Éva Katalinnak, a Szegedi Törvényszék tanácselnökének

Az Országos Bírói Tanács címzetes törvényszéki bíró címet adományozott:
Fővárosi Törvényszék területén
1. dr. Gyuris Judit Évának, a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezető bírájának
2. Sárrétiné dr. Szilágyi Mónikának, a Budai Központi Kerületi Bíróság csoportvezető bírájának
3. dr. Horacsek Kingának, a XX, XXI és XXIII. Kerületi Bíróság bírájának

Balassagyarmati Törvényszék területén
Fülöpné dr. Kollár Ilonának, a Salgótarjáni Járásbíróság bírájának

Budapest Környéki Törvényszék területén
1. dr. Liziczay Sándornak, a Budaörsi Járásbíróság elnökének
2. dr. Gesztesi Kingának, a Ceglédi Járásbíróság elnökének

Egri Törvényszék területén
dr. Paulik Andreának, az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírájának

Gyulai Törvényszék területén
1. Sebőkné dr. Barna Andreának, a Békéscsabai Járásbíróság bírájának
2. dr. Tömőné dr. Liszkai Juditnak, a Békéscsabai Járásbíróság bírájának

Kaposvári Törvényszék területén
dr. Krebsz Gyöngyinek, a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírájának

Miskolci Törvényszék területén
1. dr. Bialkó Mariannának, a Kazincbarcikai Járásbíróság bírájának
2. dr. Kriston Róbertnek, a Miskolci Járásbíróság elnökhelyettesének

Szegedi Törvényszék területén
Bíróné dr. Farkas Enikőnek, a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság bírájának

Székesfehérvári Törvényszék területén
dr. Kollár Zoltánnak, a Székesfehérvári Járásbíróság bírájának

Az Országos Bírói Tanács főtanácsos címet adományozott:
Kúria területén
Ferenczi Tamás tisztviselőnek, a Kúria Költségvetési és Ellátási Főosztály főosztályvezetőjének

Győri Ítélőtábla területén
Hamplné dr. Kormány Katalinnak, a Győri Ítélőtábla titkárának

Pécsi Ítélőtábla területén
Décsei Attiláné tisztviselőnek, a Pécsi Ítélőtábla irodavezetőjének

Fővárosi Törvényszék területén
Szabóné Bognár Klára tisztviselőnek, a Fővárosi Törvényszék osztályvezetőjének
dr. Eséné Csepregi Bernadett bírósági ügyintézőnek, Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezetőjének
Feketéné Gosztonyi Rózsa tisztviselőnek, a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatal igazgató-helyettesnek

Gyulai Törvényszék területén    
Németi Róbertné tisztviselőnek, a Gyulai Törvényszék Gazdasági Hivatala főosztályvezetőjének
Iszályné Ordasi Ilona tisztviselőnek, a Gyulai Törvényszék bírósági ügyintézőjének

Szegedi Törvényszék területén
Szántó Mária tisztviselőnek, a Szegedi Törvényszék Gazdasági Hivatala főosztályvezetőjének

Az Országos Bírói Tanács tanácsos címet adományozott:
Kúria területén
Nacsa Lajosnénak, a Kúria tisztviselőjének

Debreceni Ítélőtábla területén
Dávid Lajosné tisztviselőnek, a Debreceni Ítélőtábla irodavezetőjének

Fővárosi Törvényszék területén
Gyoroki Lászlóné, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság tisztviselőjének
Leleszné Horváth Hermina, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság tisztviselőjének
Pátkainé Pleszkó Krisztina, a Budai Központi Kerületi Bíróság tisztviselőjének
Bartha Tibornénak, a Pesti Központi Kerületi Bíróság irodavezető írnokának
Kozelszkyné Bot Zsuzsannának, a Pesti Központi Kerületi Bíróság írnokának
dr. Barócsiné Pászti Nórának, a Fővárosi Törvényszék tisztviselőjének
Ordasi Barbarának, a Fővárosi Törvényszék tisztviselőjének
Hugyeczné Rakita Tündének, a Fővárosi Törvényszék tisztviselőjének

Balassagyarmati Törvényszék területén
Őzéné Erdélyi Irén tisztviselőnek, a Balassagyarmati Törvényszék elnöki irodavezetőjének

Budapest Környéki Törvényszék területén
Sárhegyi Andrásné tisztviselőnek, a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kezelőiroda vezetőjének
Nagy Sándornénak, a Ráckevei Járásbíróság írnokának

Debreceni Törvényszék területén
Nagy László tisztviselőnek, a Debreceni Törvényszék csoportvezetőjének 
Buda Sándor Péterné tisztviselőnek, a Debreceni Járásbíróság elnöki irodavezetőjének

Győri Törvényszék területén
Mészárosné Visi Katalinnak, a Soproni Járásbíróság tisztviselőjének 
Tótáné Vígh Andreának, a Mosonmagyaróvári Járásbíróság tisztviselőjének
Tóth Ernőnének, a Győri Járásbíróság írnokának

Gyulai Törvényszék területén
Szatmáriné Molcsán Editnek, a Gyulai Törvényszék tisztviselőjének  

Nyíregyházi Törvényszék területén
Galiné Szabó Ilona tisztviselőnek, a Nyíregyházi Törvényszék irodavezetőjének

Pécsi Törvényszék    
Vastinek Julianna tisztviselőnek, a Szigetvári Járásbíróság elnöki irodavezetőjének   

Szombathelyi Törvényszék területén
Nagy Miklósnénak, a Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága tisztviselőjének.

Az Országos Bírói Tanács Bírósági Szolgálatért Oklevélben elismerését fejezi ki 45 éves bírósági szolgálata alkalmából:
Dr. Patassyné dr. Dualszky Katalinnak, a Kúria bírájának           
Benkő Ferenc Rudolfné dr.-nak, a Fővárosi Törvényszék bírájának    
Dr. Pongrácz Eszter Annának, a Fővárosi Törvényszék tanácselnökének        
Dr. Szabó Zoltánnak, a Fővárosi Törvényszék tanácselnökének         
Gálos Dezsőnének, a Szombathelyi Törvényszék Gazdasági Hivatala tisztviselőjének  
Fardáné dr. Keil Zsuzsannának, a Tatabányai Járásbíróság bírája,
címzetes törvényszéki bírónak               
dr. Szilágyi Andrásnénak, a Veszprémi Törvényszék irodavezetőjének.
 
Az Országos Bírói Tanács Bírósági Szolgálatért Oklevélben elismerését fejezi ki 50 éves bírósági szolgálata alkalmából:
Tóth Károlynénak, a Nyírbátori Járásbíróság elnöki irodavezetőjének.


Az elismerésekhez gratulálunk!