Bíróságok, ügyészség, egyetem és a rendőrség együttműködési megállapodása Szegeden

Az új Btk. elméleti és gyakorlati kérdései című oktatási program lebonyolításáról írtak alá együttműködési megállapodás a Szegedi Ítélőtáblán a táblabíróság, a Szegedi Törvényszék, a Szegedi Tudományegyetem és a Csongrád Megyei Rendőr-Főkapitányság vezetői. (A Csongrád Megyei Főügyészség vezetője, dr. Lőrinczy György más hivatali elfoglaltsága miatt az aláíráson nem tudott részt venni, de a főügyészség is bekapcsolódott az együttműködésbe.)

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, a Csongrád Megyei Főügyészség, a Szegedi Törvényszék, a Szegedi Ítélőtábla, valamint a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság között az elmúlt években is harmonikus és eredményes munkakapcsolat alakult ki. A korábban is meglévő, de még hatékonyabb oktatási kapcsolat kereteit teremti meg a mai szerződés aláírási aktus. Reményeink szerint, ezt követően még sikeresebb lesz a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás szereplőinek együttműködése Csongrád megyében. Ha minden reményeink szerint alakul, kezdeményezni fogom, hogy tapasztalatainkat felhasználva ez a közös munka más megyékben is meghonosodjon.

Ezekkel a szavakkal nyitotta meg a sajtótájékoztatóval összekötött szerződés aláírási ünnepséget dr. Harangozó Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke. Az őt követő hozzászólók, így dr. Tárkány Szűcs Babett a Szegedi Törvényszék elnöke, dr. Hajdú József, a Szegedi Tudományegyetem jogi karának dékánja és dr. Lukács János dandártábornok, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője felidézte a munkakapcsolat már jól bevált formáit. Majd azt hangsúlyozták: az oktatási együttműködés nem csupán abban segít, hogy még eredményesebb legyen a bűnfelderítés és az ítélkezés, hanem hozzájárul egymás munkájának jobb megismeréséhez, az egyes szervezetek tapasztalatainak felhasználásához.

Ezt követően a felek aláírásukkal az szentesítették, hogy a megállapodás keretei között a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C törvény (a továbbiakban: új Btk.) elméleti és gyakorlati kérdései című oktatási program lebonyolításában kívánnak együttműködni.

Az előadásokban közreműködő bírósági, ügyészségi, egyetemi szakemberek  vállalják, hogy a rendőr-főkapitányság bűnügyi szakterületen dolgozók munkájához szükséges, az új Btk.-val kapcsolatos ismereteik elmélyítésének elősegítése érdekében meghatározott tematika szerinti előadásokat tartanak. Az előadások az új Btk. elméleti és gyakorlati kérdéseit tárják fel, szükség szerint érintve a hozzájuk kapcsolódó büntetőeljárási szabályokat.

Megállapodás született arról is, hogy a jövőben egymás legjelentősebb rendezvényein részt vesznek a szerződés aláírói. Így például április 9-én a Szegedi Ítélőtábla és a Szegedi Törvényszék - hagyományteremtési szándékkal - egy napon tartja meg évértékelő tanácskozását, amelyre várják az egyetem, a főügyészség és a rendőrség képviselőit is.

- Nagyon fontos, hogy egymás munkáját jobban megismerjük, természetesen a függetlenség megtartása mellett - hangsúlyozta dr. Harangozó Attila.

Szeged, 2014. március 3.