Bíróságtörténeti kiállítás Debrecenben

1944. június 2-án szőnyegbombázás sújtotta Debrecent, amelyet szeptemberben továbbiak követtek. Több száz sebesült, halott, összedőlt falak, beomlott házak, betört kirakatok, felszakított villamossínek, tövestől kiszaggatott fák látványa tárult a rémült városlakók elé.
 
Ekkor sérült meg súlyosan a hajdani Debreceni Törvényszék – a mai Iparkamara utcai épület részét képező - főszárnya és a mai Petőfi téren álló, korabeli Debreceni Járásbíróság épülete is, amely a földdel vált egyenlővé. 
 
Hetven évvel a történtek után a Debreceni Törvényszék és a Debreceni Járásbíróság néhány jelenlegi és volt dolgozója, karöltve a Debreceni Ítélőtáblával, a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárával, a Debreceni Önkormányzattal, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karával, a városi könyvtár és a Déri Múzeum maroknyi lelkes munkatársával az elmúlt bő egy évben a debreceni jogszolgáltatás történetét kutatta. A bíróságtörténeti munkacsoport arra törekedett, hogy érdekes és eddig ismeretlen momentumokat ásson elő az elmúlt évszázadokból. Kezdetektől fogva az volt a cél, hogy a fellelt dokumentumokat kiállításon tárják majd a nagyközönség elé.
 
A bíróságtörténeti munkacsoport olyan kiállítást álmodott meg, amely az odalátogató valamennyi érzékszervére hatva, színesen és érdekesen eleveníti fel több évszázad bírósági munkáját. Végigsimíthatunk majd XIX. századi bírói talárt, az enteriőr sarok az elmúlt századok hivatali szobájának hangulatát teremti meg, képzeletben bejárhatjuk a porig bombázott járásbíróság épületét, de megcsodálhatjuk azt a bizonyos Fekete Könyvet - vagyis a büntetőtörvényszéki jegyzőkönyvet is -, amelyben senki sem szerepelt szívesen. A több száz évet átölelő, rendkívül gazdag dokumentum és fénykép anyag, a különleges tárgyi emlékek, bútorok, a jogszolgáltatáshoz fűződő eszközök egyedülálló gyűjteményt alkotnak.
 
A megnyitón részt vett Szipál Márton - az Egyesült Államokból néhány éve hazatelepült - fotóművész is, aki saját személyes élményét elevenítette fel a 70 évvel ezelőtti bombázásról. Édesapjának, Szipál Márton Károly udvari fényképész mesternek ugyanis Debrecenben, a Szent Anna utcán volt a műterme, amelyet szintén porba döntött a bombatámadás. Az ifjú Szipál Márton a II. világháború idején pilótaként szolgált és a bombázás hírére tért haza rövid időre Debrecenbe, ahol már csak az épület romjait találta. Családja azonban az óvóhely biztonságában sértetlenül vészelte át a légitámadást.
 
A Jogszolgáltatás Debrecenben címet viselő tárlaton egyébként a látogató végül eljuthat a jelen korba, az újonnan épülő járásbíróság épületéhez is, ahol jövő ősztől állandó kiállításként tekinthető majd meg a ritka gyűjtemény.
 
A kiállítás megnyitóját konferencia vezette fel, ahol színvonalas előadások keretében a helyi bíróságok történetével, az ítélkezés különböző helyszíneivel, a debreceni jogszolgáltatás jeles képviselőivel ismertették meg az előadók a népes hallgatóságot. A konferencia résztvevői megtudhatták többek között azt, hogy mi jellemezte a debreceni jogszolgáltatást a koraújkorban, hogyan volt képes működni az igazságszolgáltatás a bombatűzben, de bepillantást nyerhettek a modern bíráskodás kialakulásának folyamatába is.
 
 
További képek az alábbi linken érhetők el.
 
Debrecen, 2014. szeptember 18.