Börtönlátogatás a Szolnoki Büntetés-végrehajtási Intézetben

Új és meghatározó élmény volt Szolnoki Törvényszék Kommunikációs Munkacsoportja és a Szolnoki Büntetés-végrehajtási Intézet közös szervezésében lezajlott börtönlátogatás, melyre 2014. június 12-én került sor Horváth Ákos bv. alezredes, megbízott parancsnok vezetésével.

A látogatás közel egy óra időtartamú volt, melynek minden percében hallhattak a résztvevők valami hasznos és érdekes információt a meglátogatott intézet mindennapi életéről.

Megtudhatták, hogy a Szolnoki Büntetés-végrehajtási Intézet a maximális kapacitását meghaladó módon szervezi a fegyőrök munkáját és a fogvatartottak életét. Az intézményt bemutató előadásból az is kiderült, hogy van élet a falakon túl, és hogy mekkora jelentőséget tulajdonítanak a fogvatartottak civil élettel való kapcsolattartására (nyugdíjas otthonban tett látogatás, közterületek rendben tartása, festés a bíróság épületében, a fogvatartottak képzése), mely talán segítség lehet a társadalomba való visszailleszkedésükben a szabadulást követően. Ezt a feladatot a büntetés-végrehajtási intézet tervezetten, más intézményekkel kötött megállapodások alapján végzi.

A fogvatartás mindennapjairól (fegyelmezés, jutalmazás, a fogvatartottak napirendje) részletes és szemléltető tájékoztatást kaptak a börtönlátogatáson részt vevők az intézmény különböző helyiségeinek bejárásával. Ez a látogatás csak első lépcsőfoka volt annak a kezdeményezésnek, mely új alapokra kívánja helyezni a bíróság és az intézet kapcsolatát. Ezzel sikerül nagyobb rálátást biztosítani a két különböző, mégis egymással szervesen összefüggő munkaterületre.

A nagy érdeklődésre tekintettel és a kezdeményezéssel elérni kívánt cél érdekében a programnak folytatása következik.

Szolnok, 2014. június 20.