Büntetés kiszabás más szemmel - Rendhagyó kezdeményezés a Székesfehérvári Törvényszéken

Rendhagyó képzést szervezett a Székesfehérvári Törvényszék 2014. október 16-17-én dr. Hámos Edit büntetés-végrehajtási bíró vezetésével és tematikája alapján. A „Jog és Művészetek” elnevezésű képzés kétnapos programjában – az időbeli korlátok miatt most csak az irodalmi műveken keresztül – a bűnös, a büntetés, a bűncselekmény és a döntéshozatal egymással szorosan összekapcsolódó témaköreit dolgozták fel a résztvevő bírák, bírósági titkárok, fogalmazók. A részben kompetencia jellegű, részben büntetés kiszabás gyakorlati problémáit felvető tréning során önismereti feladatokat is megoldottak az érdeklődők.
 
 
Az első napon a magyar és nemzetközi irodalom egyes alkotásainak részletei útján nyerhettek betekintést a bűncselekmények és azok elkövetésével szorosan összefüggő elmebetegségek és személyiségzavarok jellemző tulajdonságaiba, a témával összhangban álló elgondolkodtató és érdekes feladatokon keresztül. Szóba kerültek a mindennapok során gyakran előforduló előítéletek, sztereotípiák és sémák jellegzetességei és hátulütői, amely kérdéskört szemléletesen érzékeltette Gárdonyi Géza Dugóhúzó című novellája. Az írásmű tárgyát képező büntetőeljárás kimenetelét a program résztvevői 3 fős csoportokat (bíró, ügyész, védő) alkotva, saját elképzeléseik, érveik és indokaik alapján fejezték be, majd vetették össze a novella végével. 
 
 
A program második napja a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet közelében található Rókavár nevű szabadidőközpontban folytatódott. Számos irodalmi művel kerültek szemléltetésre a fiatalkorúak által, valamint a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények. Ezen irodalmi alkotások vizsgálata a büntetések méltányosságát és azok hasznosságát célozta. A nap második felében a résztvevők találkoztak a ráckeresztúri drogprevenciós központból érkezett egy korábbi és egy jelenlegi klienssel, valamint a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben fogvatartott három elítélttel, akik részt vesznek az ugyancsak a dr, Hámos Edit által vezetett meseterápiás csoportban is. A vendégek nyíltan beszéltek korábbi szenvedélybetegségeikről, valamint azok hatása alatt elkövetett bűncselekményeikről és a kapott büntetésekről. A rendezvény ezen részébe bekapcsolódott a Pálhalmai BV intézet parancsnoka Balázs Péter bv. dandártábornok is.
 
A képzés zárásaként a Székesfehérvári Törvényszék elnökhelyettese Müllerné dr. Hradszky Erzsébet és büntető kollégiumvezetője dr. Nyíri Zoltán elismerően szólt a képzés újszerűségéről, színvonaláról és annak régióbeli, valamint más megyei törvényszékek szakmai vezetőivel való megismertetéséről biztosították a témavezetőt és segítőit dr. László Ádám és dr. Muskovits András bírósági fogalmazókat.
 
Székesfehérvár, 2014. október 28.