A büntetés-végrehajtás új kihívásai – értekezletet tartott a Szekszárdi Törvényszék Büntető Kollégiuma

2015. január 27. napján szűkebb résztvevői körrel értekezletet tartott a Szekszárdi Törvényszék Büntető Kollégiuma, amelynek témája a büntetés–végrehajtási jog területén 2015. január 1. napján bekövetkezett lényegesebb jogszabályi-változások ismertetése, a jogértelmezés egységének kialakítása, valamint a módosítás eredményeképpen felmerülő gyakorlati problémák megvitatása volt.

A büntetés-végrehajtásban közreműködő hatóságok, szervek együttműködésének harmonizálását is szolgáló tanácskozáson részt vett a Szekszárdi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportjának bírája, bírósági titkára, két tisztviselője, továbbá a törvényszék illetékességi területén működő járásbíróságok egy-egy büntetőügy szakos bírája, a törvényszék elnökhelyettese, valamint dr. Domonyai Alexa, a büntető-kollégium vezetője által meghívott vendégként megjelentek az egyes társzervek büntetés-végrehajtási területen dolgozó szakemberei is, így a Tolna Megyei Főügyészség büntetés-végrehajtási főügyészségi ügyésze, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság két alkalmazottja, illetőleg a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka és két előadója.
Az értekezlet első részében dr. Tuba István büntetés-végrehajtási bíró a büntetés végrehajtása során a perbírókra háruló feladatokat ismertette, így kitért különösen a szabadságvesztés halasztásának engedélyezése és a végrehajtást kizáró okok megállapítása körében előálló jogi problémákra.

Ezt követően a büntetés-végrehajtási intézet által előállított személyek vonatkozásában a tárgyalások összeütközéséből, valamint a szóban történő idézéséből eredő gyakorlati nehézségek, illetőleg a 2015. január 1. napjától kiállítandó értesítőlapok alkalmazási kérdéseinek megvitatatására került sor, amelyet dr. Bajusz János bv. csoporthoz beosztott bírósági titkár szóban előadott összefoglalója követett a 2013. évi CCXL. törvény (Bv. tv.) hatályba lépésével bekövetkezett lényegesebb jogszabályi változásokról, újításokról, kiemelt hangsúlyt fektetve a szabadlábon lévő elítéltek szabadságvesztésre történő behívásának módosult eljárási rendjére.

A szünetet követően a védői meghatalmazás hatálya bv. ügyekre való kiterjesztésének jogértelmezési problémái kerültek a konzultáció középpontjába, majd az értekezlet az elzárás végrehajtása, valamint az elővezetési költségek megállapítása és behajtása terén felmerülő tapasztalatok összegzésével, a jövőre irányuló gyakorlati javaslatok kidolgozásával zárult.

Szekszárd, 2015. január 29.