Civil Fórum Szombathelyen

Dr. Takácsné Dr. Tenki Mária, Szombathely Megyei Jogú Város kulturális, társadalmi- és külkapcsolatokért felelős tanácsnoka meghívása alapján dr. Tauber Ákos bírósági titkár vett részt a város Civil Fórumának 2013. november 13-i ülésén.

A Civil Fórum egy konzultatív, véleményező, javaslattevő testület, amelynek célja az önkormányzat és az illetékességi területén működő különböző civil szervezetek közötti együttműködés erősítése. Elnöke a mindenkori polgármester. A legutóbbi ülésen részletesen ismertetésre, bemutatásra került az államháztartáson kívüli és belüli források átadásáról szóló önkormányzati rendelet tervezete, amely új alapokra helyezné a civil szervezetek pénzügyi támogatását, és tiszta, egyértelmű viszonyokat vezetne be.

Dr. Tauber Ákos a fórumon röviden összefoglalta a törvényszék civil szervezetekkel kapcsolatos legfontosabb feladatait, hatásköreit, ismertette a (Petőfi utcai épületbe történt átköltözés okán) megváltozott ügyfélfogadási rendet, szót ejtett a közeljövő legfontosabb jogszabályi változásairól (külön kiemelve a közhasznú szervezetek nyilvántartásba vételével kapcsolatos közelgő határidőt) és hangsúlyozta a fórum résztvevői számára a törvényszék nyitottságát, segítő hozzáállását és biztatta őket, hogy amennyiben kérdésük, problémájuk merül fel az adott egyesület, alapítvány kapcsán, úgy, keressék telefonon, személyesen.

Szombathely, 2013. november 19.